Документ 1024-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.09.2014, підстава - 1556-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014, ВВР,
2014, N 37-38, ст.2004}
Про внесення зміни до статті 65
Закону України "Про вищу освіту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 27, ст. 352 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 65 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134) після
частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Для надання платних послуг у галузі вищої освіти та
пов'язаних з нею інших галузях діяльності вищі навчальні заклади
державної та комунальної форм власності можуть створювати
структурні підрозділи, які діють на підставі положення,
затвердженого відповідно до законодавства та статуту вищого
навчального закладу".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 лютого 2009 року
N 1024-VIвгору