Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про захист прав споживачів"
Постанова Верховної Ради Української РСР від 12.05.19911024-XII
Документ 1024-XII, поточна редакція — Прийняття від 12.05.1991


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про порядок введення в дію Закону
Української РСР "Про захист прав споживачів"

 
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 30, ст. 380 )

 
     Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:
 
     1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) з 1 жовтня 1991 року.
 
     2. Кабінету Міністрів Української РСР:
     прийняти рішення, необхідні для застосування цього Закону;
     привести у відповідність з названим Законом постанови та розпорядження Ради Міністрів Української РСР;
     забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами Української РСР їх нормативних актів, у тому числі інструкцій, що суперечать Закону Української РСР "Про захист прав споживачів"( 1023-12 );
     створити в республіці спеціальний державний орган по захисту прав споживачів;
     у подальшій роботі над законопроектами передбачати захист прав та інтересів громадян як споживачів в інших сферах життєдіяльності людини.

 
 Голова Верховної Ради Української РСР                   Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 12 травня 1991 року
N 1024-XIIвгору