Документ 1023/2004, поточна редакція — Прийняття від 30.08.2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Національного технічного
університету України "Київський
політехнічний інститут"

Ураховуючи визначну освітню та науково-технічну діяльність
Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут" та з метою дальшого розвитку сформованих у
цьому університеті унікальних наукових, інженерних та педагогічних
шкіл і залучення до роботи в них талановитих учених,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що до основних завдань Національного
технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
(далі Університет) як самоврядного (автономного) державного вищого
навчального закладу належать:
підготовка висококваліфікованих фахівців для потреб
економіки, науки та освіти;
здійснення заходів щодо дальшого реформування вищої
інженерної освіти відповідно до сучасних економічних умов та
досягнень науки і техніки;
проведення спільно з підприємствами, установами та
організаціями фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
перепідготовка і підвищення кваліфікації наукових та
інженерних кадрів.
2. Кабінету Міністрів України:
передбачати під час підготовки проектів Державного бюджету
України на 2005 та наступні роки видатки на фінансування
Університету окремим рядком за індивідуальними нормативами із
збільшенням удвічі оплати праці працівникам Університету, виходячи
з необхідності розвитку матеріально-технічної бази та створення
навчально-наукових інститутів і центрів Університету;
затвердити Статут Університету, передбачивши, зокрема,
надання Університету можливості самостійно вирішувати в
установленому порядку питання матеріального заохочення та
встановлювати надбавки до заробітної плати науково-педагогічних
працівників;
забезпечити здійснення заходів щодо створення на базі
Університету технополісу у галузі високих технологій;
сприяти виконанню Програми навчально-наукового та соціального
розвитку Університету, яка передбачає розширення
навчально-лабораторної бази, наукових досліджень, спорудження
житла і гуртожитків підвищеної комфортності, поліпшення умов
функціонування баз відпочинку;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 серпня 2004 року
N 1023/2004вгору