Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
Постанова Кабінету Міністрів України; Схема від 10.11.20101023
Документ 1023-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.11.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 листопада 2010 р. N 1023
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня
2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 10, ст. 632, N 15, ст. 1084, N 29, ст. 2092; 2008 р.,
N 21, ст. 601, N 34, ст. 1139; 2010 р., N 27, ст. 1063) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 2010 р. N 1023
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

1. Абзац перший пункту 1 після слів "апарату Вищої ради
юстиції," доповнити словами "секретаріату Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України,".
2. Доповнити постанову ( 268-2006-п ) додатком 11-1 такого
змісту:
"Додаток 11-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
та спеціалістів секретаріату
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник секретаріату | 2461 | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник служби дисциплінарних | 2226-2290 | |інспекторів; директор | | |департаменту; начальник | | |самостійного управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу в складі | 2033-2060 | |департаменту, управління; радник| | |Голови Вищої кваліфікаційної | | |комісії суддів України; помічник| | |Голови Вищої кваліфікаційної | | |комісії суддів України; | | |дисциплінарний інспектор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу | 2135 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору у складі | 2097 | |управління, відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного сектору | 2087-2113 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний консультант, головний | 1605-1659 | |спеціаліст; помічник-консультант| | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст; старший | 1552-1605 | |консультант | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст 1 категорії; | 1204-1311". | |консультант | | ------------------------------------------------------------------вгору