Про запобігання дальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні
Указ Президента України від 30.08.20041022/2004
Документ 1022/2004, поточна редакція — Прийняття від 30.08.2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про запобігання дальшому поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні

З метою створення ефективної системи заходів щодо запобігання
дальшому поширенню ВІЛ-інфекції та захворюваності на СНІД в
Україні п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
вжити заходів щодо налагодження у 2004-2005 роках
вітчизняного виробництва антиретровірусних препаратів, призначених
для лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, СНІД-індикаторних хвороб і
опортуністичних інфекцій;
завершити створення та забезпечити функціонування єдиної
системи моніторингу і оцінки заходів щодо запобігання
ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні;
розробити у тримісячний строк та здійснити комплекс заходів
щодо зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих установ
і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів
охорони здоров'я, а також щодо впровадження сучасних технологій,
спрямованих на забезпечення безпеки донорської крові та її
компонентів;
створити референс-лабораторію при Українському центрі
профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я
України, забезпечити її необхідним приміщенням та обладнанням;
розглянути питання щодо створення спеціалізованої дитячої
клініки для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.
2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям:
передбачати під час формування проектів відповідних бюджетів
видатки на фінансування заходів із профілактики та лікування
СНІДу;
ужити заходів щодо вдосконалення матеріально-технічної бази
Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства
охорони здоров'я України та обласних (міських) центрів
профілактики СНІДу;
забезпечити посилення інформаційно-роз'яснювальної роботи
серед учнівської та студентської молоді, спрямованої на
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;
всебічно сприяти організації волонтерського руху, діяльності
громадських і благодійних організацій, які реалізують програми
підтримки та догляду хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.
3. Міністерству охорони здоров'я України:
створити разом з Академією медичних наук України, Академією
педагогічних наук України систему спеціалізованої психологічної
допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД;
ужити заходів щодо дієвого контролю із забезпечення закладів
охорони здоров'я виробами, засобами та обладнанням, необхідними
для запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також за суворим
додержанням державних санітарних норм і правил, насамперед
підприємствами побутового обслуговування населення.
4. Міністерству закордонних справ України забезпечити
співробітництво з міжнародними донорськими організаціями щодо
залучення міжнародної допомоги для протидії поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 серпня 2004 року
N 1022/2004вгору