Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.20051021
Документ 1021-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.03.2006, підстава - 268-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 жовтня 2005 р. N 1021
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
Про внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50,
ст. 2469; 2000 р., N 6, ст. 213, ст. 216, N 30, ст. 1277, N 34,
ст. 1455, N 49, ст. 2126; 2001 р., N 11, ст. 433, N 35, ст. 1628,
N 39, ст. 1767; 2002 р., N 31, ст. 1479, N 51, ст. 2310; 2003 р.,
N 21, ст. 920, N 31, ст. 1612, N 47, ст. 2443; 2004 р., N 17,
ст. 1195, N 22, ст. 1500, N 27, ст. 1774, N 36, ст. 2406, N 44,
ст. 2899, N 46, ст. 3026; 2005 р., N 9, ст. 469) зміну, що
додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2005 р. N 1021
ЗМІНА,
що вноситься до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )

Доповнити постанову додатком 71 такого змісту:
"Додаток 71
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів територіальних підрозділів
Національної комісії регулювання
електроенергетики

------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |------------------------------------------------- | | за групами областей Посада | Автономна |--------------------------------- |Республіка Крим|поза групою,| I група |II група | | м. Київ | | ------------------------------------------------------------------
Начальник 210-230 210-230 190-210 180-200
територіального
підрозділу
Головний 130-150 130-150 125-145 120-140
спеціаліст
Провідний 115-130 115-130 115-125 110-120
спеціаліст
Спеціаліст I 110-120 110-120 110-120 105-115
категорії
Спеціаліст II 100-110 100-110 100-110 100-105
категорії
Спеціаліст 90-100 90-100 90-100 90-100
_______________
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов
Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207
( 1207-2003-п ), від 4 листопада 2004 р. N 1481 ( 1481-2004-п ) і
від 15 січня 2005 р. N 37 ( 37-2005-п )".вгору