Документ 1021-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.06.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 29 Закону України
"Про фізичну культуру і спорт"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 34, ст.443 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частини п'яту і шосту статті 29 Закону України "Про
фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 14, ст. 80; 1999 р., N 34, ст. 271) викласти в
такій редакції:
"Не допускається:
будівництво нових та реконструкція наявних дошкільних
виховних, загальноосвітніх та професійних навчально-виховних,
вищих навчальних закладів без передбачених нормативами
фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень;
ліквідація та перепрофілювання закладів фізичної культури і
спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки,
фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд,
лікувально-фізкультурних закладів, крім тих, що перебувають у
приватній власності.
Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і
спорту забезпечує здійснення необхідних заходів для недопущення
скорочення мережі закладів фізичної культури і спорту, баз
олімпійської та паралімпійської підготовки,
фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд,
лікувально-фізкультурних закладів, а також щодо відновлення
діяльності зазначених об'єктів з визначенням джерел їх
фінансування, зокрема в сільській місцевості".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 травня 2007 року
N 1021-Vвгору