Документ 102/2007, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.02.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.02.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента
України від 10 червня 1997 року N 503

1. Внести до Указу Президента України від 10 червня 1997 року
N 503 ( 503/97 ) "Про порядок офіційного оприлюднення
нормативно-правових актів та набрання ними чинності" (зі змінами,
внесеними Указами від 4 грудня 1997 року N 1327 ( 1327/97 ), від
8 квітня 2004 року N 399 ( 399/2004 ), від 28 травня 2004 року
N 589 ( 589/2004 ) та від 19 травня 2005 року N 824 ( 824/2005 )
такі зміни:
а) доповнити статтю 1 після частини третьої новою частиною
такого змісту:
"Офіційним друкованим виданням, в якому здійснюється офіційне
оприлюднення законів, актів Президента України, є також
інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України"
(далі - "Офіційний вісник Президента України")".
У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно
частинами п'ятою і шостою;
б) у статті 6:
частину першу після слів "статті 1 цього Указу" та слів "в
тій із вказаних газет" доповнити словами "чи в "Офіційному віснику
Президента України";
частину другу статті 6 після слова "опубліковано" доповнити
словами "в "Офіційному віснику Президента України" чи", а слова
"після опублікування в цій газеті" замінити словами "після
опублікування в тому із вказаних офіційних друкованих видань, де
його опубліковано раніше".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 лютого 2007 року
N 102/2007вгору