Документ 102-95-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.02.2000, основание - 207-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 лютого 1995 р. N 102
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 207 ( 207-2000-п ) від 02.02.2000 )
Про підвищення заробітної плати на державних
підприємствах, в установах і організаціях
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1226 ( 1226-96-п ) від 05.10.96
N 177 ( 177-97-п ) від 18.02.97 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що на державних і заснованих на державній
власності орендних підприємствах, в установах і організаціях, що
перебувають на госпрозрахунку тарифні ставки і посадові оклади
працівників визначаються з урахуванням фінансових можливостей
підприємств та мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці,
передбачених генеральною, галузевими і регіональними тарифними
угодами.
2. Підвищити: а) на підприємствах і в організаціях, діяльність яких
повністю або частково фінансується з бюджету і на яких тарифні
ставки і посадові оклади працівників установлюються за умовами
оплати праці, що діють на госпрозрахункових підприємствах, -
тарифні ставки і посадові оклади виходячи з фінансових
можливостей, але не більш як у 10800 разів порівняно з діючими у
1990 році; б) ( Підпункт "б" пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1226 ( 1226-96-п ) від 05.10.96 у частині, що
стосується працівників бюджетної сфери, оплата праці яких
здійснювалася відповідно до Єдиної тарифної сітки ) у бюджетних
установах і організаціях, органах державної виконавчої влади,
судової влади, прокуратури, митних органах, податкових інспекціях
та в інших органах - посадові оклади за коефіцієнтами згідно з
додатками N 4-6 до постанови Кабінету Міністрів України від 2
червня 1993 р. N 393 ( 393-93-п ), викладеними в новій редакції
(додаються); в) ( Підпункт "в" пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 177 ( 177-97-п ) від 18.02.97 у частині, що
стосується осіб рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ ) працівникам, військовослужбовцям, особам
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ -
тарифні ставки і посадові оклади у порядку підвищення тарифних
ставок і посадових окладів, передбаченому цією постановою
відповідно для працівників державних підприємств, бюджетних
установ і організацій.
3. Міністерствам, відомствам, Урядові Автономної Республіки
Крим, облвиконкомам, Київському, Севастопольському
міськвиконкомам, райвиконкомам переглянути розміри посадових
окладів керівників державних підприємств, організацій та об'єднань
з урахуванням підвищення посадових окладів керівників відповідних
органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування на
умовах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26
січня 1993 р. N 47 ( 47-93-п ) "Про регулювання розмірів посадових
окладів і премій керівників державних підприємств, організацій і
об'єднань" (ЗП України, 1993 р., N 4-5, ст.69) в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1994 року N 511
( 511-94-п ).
4. Підприємствам, установам і організаціям: визначати розміри виплат, що відповідно до чинного
законодавства обчислюються із середнього заробітку, з урахуванням
нових тарифних ставок і посадових окладів у порядку, встановленому
постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100
( 100-95-п ) "Про затвердження Порядку обчислення середньої
заробітної плати"; провести перерахунок розміру відшкодування шкоди, заподіяної
працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з
виконанням ними трудових обов'язків, одночасно з переглядом
тарифних ставок і посадових окладів на величину їх фактичного
підвищення.
5. Ця постанова набуває чинності з 1 лютого 1995 року.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26

( Додаток N 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 1226 ( 1226-96-п ) від 05.10.96 )
Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 1993 р. N 393 ( 393-93-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1995 р. N 102)
КОЕФІЦІЄНТИ
підвищення ставок заробітної плати і посадових
окладів працівників бюджетних установ і організацій,
для яких умови оплати праці визначені постановою
Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 р. N 44
( 44-93-п ) та наступними змінами і доповненнями до неї
————————————————————————————————————————————————————————————————— Розряд | Тарифний | Коефіцієнт | Розряд |Тарифний | Коефіцієнт | коефіцієнт| підвищення | |коефіцієнт| підвищення | | ставки, | | | ставки, | | окладу | | | окладу ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 1,00 20,5 16 4,41 8,9
2 1,12 18,6 17 4,85 8,7
3 1,25 16,8 18 5,34 8,4
4 1,39 15,5 19 5,87 8,1
5 1,54 14,4 20 6,46 7,8
6 1,70 13,9 21 7,10 7,4
7 1,87 13,6 22 7,81 7,0
8 2,06 12,9 23 8,59 6,4
9 2,26 12,5 24 9,45 5,9
10 2,49 12,0 25 10,30 5,5
11 2,74 11,6 26 11,15 5,2
12 3,01 11,0 27 12,00 5,1
13 3,31 10,5 28 12,90 4,9
14 3,64 9,9 29 13,80 4,7
15 4,01 9,4 ————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітка. Ставки і оклади, визначені за відповідними
коефіцієнтами Єдиної тарифної сітки множаться на
відповідний коефіцієнт підвищення ставки ( окладу),
виходячи із мінімального розміру заробітної плати
60000 карбованців.

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 1993 р. N 393 ( 393-93-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1995 р. N 102)
КОЕФІЦІЄНТИ
підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів
працівників бюджетних установ і організацій, на які не
поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 1993 р. N 44 ( 44-93-п )
————————————————————————————————————————————————————————————————— Частина посадового окладу в кількості | Коефіцієнт мінімальних заробітних плат | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 20,5
Від 2 до 4 (включно) 6,1
Від 5 до 10 (включно) 3,6
Понад 10 1,5 ————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітка. Визначення конкретного розміру посадового окладу
провадиться в такому порядку:
в установах і організаціях, в яких посадові оклади
встановлені нормативними актами в карбованцях,
визначаються коефіцієнти співвідношень посадових
окладів до мінімального розміру заробітної плати
шляхом ділення посадового окладу, встановленого до
1 січня 1993 р., на 2300 карбованців;
коефіцієнти співвідношень посадових окладів до
мінімального розміру заробітної плати
розподіляються на частини (1, 3, 6 і решта);
кожна частина посадового окладу множиться на
мінімальну заробітну плату 60000 крб. і відповідний
коефіцієнт. Результати підсумовуються.

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 1993 р. N 393 ( 393-93-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1995 р. N 102)
КОЕФІЦІЄНТИ*
підвищення посадових окладів працівників апарату
органів державної виконавчої влади та інших органів
————————————————————————————————————————————————————————————————— Частина посадового окладу в кількості | Коефіцієнт мінімальних заробітних плат | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Від 1 до 3 (включно) 10,9
Від 4 до 10 (включно) 3,7
Понад 10 2,8
————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітка. Для визначення конкретного розміру посадового
окладу, встановленого відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р.
N 35 ( 35-93-п ), коефіцієнти співвідношення
посадових окладів до мінімальної заробітної плати
розподіляються на частини (3, 7 і решта). Кожна
частина посадового окладу множиться на мінімальну
заробітну плату 60000 крб. і відповідний
коефіцієнт. Результати підсумовуються.
——————————————————— * При обчисленні окладів за військові звання
військовослужбовців, спеціальні звання працівників органів внутрішніх справ, класні чини працівників органів Прокуратури, кваліфікаційні класи суддів та арбітрів застосовуються коефіцієнти, встановлені у додатку N 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 1993 р. N 393 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1994 р. N 720)

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвверх