Документ 102-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.02.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 лютого 2019 р. № 102
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Рекомендувати керівникам державної служби в державних органах під час формування штатних розписів забезпечити введення посад державної служби, прирівняних до 8 та 9 груп оплати праці, з урахуванням складності виконуваних робіт, рівня відповідальності та кваліфікації працівника.

3. Міністрам, керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2019 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 81
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 329 “Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 994; 2016 р., № 30, ст. 1199; 2018 р., № 12, ст. 417, № 80, ст. 2666):

1) абзаци третій і четвертий пункту 1 постанови викласти в такій редакції:

“схему посадових окладів працівників Національної школи суддів України (у коефіцієнтах) згідно з додатком 1;

схему посадових окладів працівників Національної академії прокуратури України (у коефіцієнтах) згідно з додатком 2.”;

2) додатки 1 і 2 до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 329
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників Національної школи суддів України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Ректор

6,81

Проректор, керівник апарату

5,68

Директор регіонального відділення

4,12

Начальник самостійного відділу

3,26

Головний науковий співробітник

2,84

Провідний науковий співробітник, викладач

2,55

Старший науковий співробітник, помічник ректора, проректора

2,5

Молодший науковий співробітник

2,47

Головний спеціаліст

2,27

Провідний спеціаліст

1,79

Секретар

1,65

__________
Примітки.


1. Посадові оклади працівників Національної школи суддів України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до 10 гривень.
2. Посадові оклади працівників Національної школи суддів України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,25.


Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 329
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників Національної академії прокуратури України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Ректор

6,81

Перший проректор

6,24

Проректор

5,68

Начальник управління, директор інституту, радник ректора

3,46

Начальник самостійного відділу

3,26

Начальник відділу у складі управління, інституту

3,04

Головний науковий співробітник, старший викладач

2,84

Провідний науковий співробітник, викладач

2,55

Старший науковий співробітник, помічник ректора, проректора, прес-секретар

2,5

Науковий співробітник

2,44

Головний спеціаліст

2,27

Провідний спеціаліст

1,79

Секретар

1,65

__________
Примітка.


Посадові оклади працівників Національної академії прокуратури України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до 10 гривень.”.

2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 “Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1327, № 55, ст. 1913, № 61, ст. 2097, № 75, ст. 2513; 2017 р., № 84, ст. 3566, № 100, ст. 3063; 2018 р., № 79, ст. 2632, ст. 2634) виключити такі позиції:

“Голова Центральної виборчої комісії

15000

Заступник Голови Центральної виборчої комісії, секретар Центральної виборчої комісії

13500

Член Центральної виборчої комісії

12500”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284, № 45, ст. 1399; 2018 р., № 12, ст. 417, № 26, ст. 935, № 29, ст. 1020, № 80, ст. 2666, № 81, ст. 2701, № 91, ст. 3018; 2019 р., № 2, ст. 40, № 7, ст. 205):

1) абзац другий пункту 1 постанови викласти в такій редакції:

“схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році (у коефіцієнтах);”;

2) схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2018 році, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році (у коефіцієнтах)

Найменування посади державної служби

Група оплати праці

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Керівник державного органу

1

6,81Перший заступник керівника державного органу

2

6,24Заступник керівника державного органу

3

5,68Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції,

4

4,12Керівник департаменту, головного управління, служби


4,12

3,12


Керівник апарату місцевої держадміністрації3,15

2,53

Керівник самостійного управління, служби


3,46

2,75

2,13

Керівник самостійного відділу, служби


3,26

2,3

1,93

Завідувач самостійного сектору


2,84

1,99

1,59

Заступник керівника директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

5

3,32Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої держадміністрації


3,32

2,75

1,96

Заступник керівника самостійного управління, служби


3,15

2,41

1,73

Заступник керівника самостійного відділу, служби


3,04

1,99

1,59

Керівник головного управління у складі директорату

6

3,26Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби


3,15

2,21

1,65

Заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби


3,01

2,04

1,62

Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції


2,84Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління


2,84

1,84

1,59

Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління


2,55

1,76

1,56

Керівник експертної підгрупи у складі експертної групи директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції


2,5Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу


2,5

1,65

1,56

Державний експерт, державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

7

2,3Головний спеціаліст державного органу


2,27

1,45

1,39

Адміністратор1,45

1,45

Провідний спеціаліст державного органу

8

1,79

1,33

1,08

Спеціаліст державного органу

9

1,65

1,08

1

__________
Примітки.


1. Посадові оклади на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до 10 гривень (крім мінімального розміру посадового окладу групи 9).
2. Посадові оклади працівників структурних підрозділів, які є юридичними особами, територіальних (регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за 4-9 групами оплати праці, а працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, - відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, крім органів доходів і зборів.
3. Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, апарату Рахункової палати, апарату Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генеральної прокуратури України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,25, а посадові оклади керівних працівників, державних експертів, головних спеціалістів, які здійснюють підготовку висновків щодо проектів нормативно-правових актів та/або проводять фахову, наукову, юридичну експертизу проектів таких актів, та державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи щодо розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в Апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Центральної виборчої комісії, Службі розпорядника Державного реєстру виборців визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,45. Передбачене цим абзацом підвищення посадових окладів не застосовується до фахівців з питань реформ Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Посадові оклади державних службовців 4-9 груп оплати праці, в тому числі фахівців з питань реформ, міністерств, НАДС, Державного агентства з питань електронного урядування, фахівців з питань реформ Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2, а посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мін’юсту (крім фахівців з питань реформ), які здійснюють правову експертизу проектів нормативно-правових актів, державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,45.
4. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.
5. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах 4-6 груп оплати праці здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.
Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, що належать до 4-7 груп оплати праці, установлюються керівником державної служби Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України в межах граничних розмірів посадових окладів, визначених цією схемою для посад відповідної групи оплати праці.
6. Посадові оклади державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2. Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до державних службовців державних органів, зазначених у пункті 3 приміток до цієї схеми.
7. Посадові оклади державних службовців Секретаріату Конституційного Суду України встановлюються у розмірах, визначених для відповідних посад державних службовців апарату Верховного Суду відповідно до схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1399; 2018 р., № 12, ст. 417), з урахуванням примітки до зазначеної схеми та з коефіцієнтом 1,25.
8. Посадові оклади працівників міжрегіональних територіальних органів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, з коефіцієнтом 1,5.
9. Посадові оклади працівників територіальних органів Держенергонагляду визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, з коефіцієнтом 1,5.”;

3) в Умовах оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, затверджених зазначеною постановою:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Посадові оклади працівників патронатних служб в державних органах (далі - працівники патронатних служб) визначаються за схемами посадових окладів (у коефіцієнтах) згідно з додатками 1-6.”;

абзац другий підпункту 1 пункту 3 викласти в такій редакції:

“конкретні розміри посадових окладів - відповідно до схем посадових окладів (у коефіцієнтах), визначених згідно з пунктом 2 цих Умов;”;

додатки 1-6 до Умов викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Умов оплати праці працівників патронатних
служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, його першого заступника та заступника, керівника Апарату (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України

4,2

Заступник Керівника Секретаріату Голови Верховної Ради України

4,12

Керівник секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України

4,05

Прес-секретар Голови Верховної Ради України, перший помічник Голови Верховної Ради України

3,76-3,97

Керівник підрозділу в Секретаріаті Голови Верховної Ради України, радник, помічник Голови Верховної Ради України

2,89-3,18

Радник, помічник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України, керівника Апарату Верховної Ради України

2,77-3,04

__________
Примітка.


Посадові оклади працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, його першого заступника та заступника, керівника Апарату визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до 10 гривень.


Додаток 2
до Умов оплати праці працівників патронатних
служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників патронатних служб Президента України, в Адміністрації Президента України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Радник Президента України, Прес-секретар Президента України, уповноважені Президента України

4,46

Керівник патронатної служби

4,26

Перший заступник керівника, заступник керівника патронатної служби

4,06

Керівник структурного підрозділу в патронатній службі

3,18

Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі, радник

2,89

Помічник, референт

2,55

Головний консультант структурного підрозділу в патронатній службі

2,24

__________
Примітка.


Посадові оклади працівників патронатних служб Президента України, в Адміністрації Президента України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до 10 гривень.


Додаток 3
до Умов оплати праці працівників патронатних
служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників патронатних служб в Апараті Ради національної безпеки і оборони України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу


Керівник Служби Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

4,26

Радник, прес-секретар Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

4,2

Помічник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

4,05

Помічник Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

2,89

Помічник заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

2,75

__________
Примітка.


Посадові оклади працівників патронатних служб в Апараті Ради національної безпеки і оборони України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до 10 гривень.


Додаток 4
до Умов оплати праці працівників патронатних
служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

4,46

Керівник патронатної служби

4,05-4,26

Перший заступник, заступник керівника патронатної служби, керівник структурного підрозділу в патронатній службі, керівник протоколу Прем’єр-міністра України, прес-секретар, радник

3,76-3,97

Заступник керівника протоколу Прем’єр-міністра України, керівника структурного підрозділу в патронатній службі

2,89-3,18

Помічник

2,75-3,02

Заступник прес-секретаря Прем’єр-міністра України

2,61-2,87

Референт Прем’єр-міністра України, консультант

2,24

__________
Примітка.


Посадові оклади працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до 10 гривень.


Додаток 5
до Умов оплати праці працівників патронатних
служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників патронатних служб в державних органах (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Керівник патронатної служби (секретаріату, апарату)

3,75-4,12

2,55-2,7

1,93-2,13

Заступник керівника патронатної служби (секретаріату, апарату)

3,32-3,46Керівник структурного підрозділу в патронатній службі

2,53-2,95

1,65-2,13


Радник

2,53-2,95

1,65-2,13

1,49

Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі

2,25-2,81Прес-секретар, помічник, референт

1,82-2,19

1,36

1,14

__________
Примітка.


Посадові оклади працівників патронатних служб в державних органах визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до 10 гривень.


Додаток 6
до Умов оплати праці працівників патронатних
служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Вища рада правосуддя, Конституційний Суд України, Верховний Суд (Верховний Суд України), вищі спеціалізовані суди, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, ДСА

апеляційні суди, окружні адміністративні, господарські суди

місцеві загальні суди

Керівник патронатної служби

4,26Заступник керівника патронатної служби

3,83Прес-секретар, референт

2,24

1,36

1,14

Радник: голови, заступника голови; керівник служби інспекторів, інспектор, науковий консультант, науковий радник

3,73Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму, судді

3,73

2,87

2,36

__________
Примітки.


1. Посадові оклади працівників патронатних служб у системі правосуддя визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до 10 гривень.
2. Посадові оклади працівників патронатних служб Конституційного Суду України встановлюються у коефіцієнтах, передбачених цією схемою для відповідних працівників патронатних служб Верховного Суду, з коефіцієнтом 1,25.”;

4) в Умовах оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджених зазначеною постановою:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Посадові оклади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за схемою посадових окладів (у коефіцієнтах) згідно з додатком.”;

додаток до Умов викласти в такій редакції:


“Додаток
до Умов оплати праці працівників
державних органів, які виконують
функції з обслуговування, і працівників
Управління адміністративних будинків
Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України,
Управління адміністративними будинками
Державного управління справами,
Управління адміністративними будинками
Управління справами Апарату
Верховної Ради України
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Начальник Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

3,26Перший заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

3,04Заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; головний бухгалтер Управління адміністративними будинками Державного управління справами

2,84Начальник самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

2,5Заступник начальника самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; заступник головного бухгалтера Управління адміністративними будинками Державного управління справами

2,27Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

1,99

1,45

1,33

Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління; завідувач самостійного сектору

1,79

1,36

1,28

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1,65

1,28

1,22

Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, консультант, документознавець, інспектор та інші:
провідний

1,36

1,19

1,16

I категорії

1,22

1,16

1,14

II категорії

1,19

1,14

1,11

без категорії

1,16

1,11

1,08

Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро

1,16

1,11

1,08

Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий, черговий оперативний

1,14

1,08

1,05

Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I категорії, комендант, диспетчер, адміністратор

1,11

1,05

1,02

Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин

1,08

1,02

0,99

__________
Примітки:


1. Посадові оклади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до 10 гривень.
2. Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються у розмірах, визначених для працівників аналогічної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327. При цьому кваліфікаційні категорії визначаються відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
3. Розміри посадових окладів працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за підграфою “вся територія України”.
4. Посадові оклади працівників, які виконують функції з обслуговування, Секретаріату Конституційного Суду України визначаються відповідно до цієї схеми за підграфою “вся територія України” з коефіцієнтом 1,25.”;

5) у Положенні про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 7:

в абзаці четвертому слова “у мінімальному розмірі з дня призначення на посаду” виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“На період випробування надбавка за виконання особливо важливої роботи для фахівців з питань реформ встановлюється в розмірі 50 відсотків щомісячної надбавки за виконання особливо важливої роботи для таких фахівців згідно з додатком. Для фахівців з питань реформ, яким на 1 січня 2019 р. встановлено випробування, до завершення випробування зберігається встановлений розмір надбавки, який не перевищує розмір, визначений у додатку.”;

додаток до Положення викласти в такій редакції:


“Додаток
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

РОЗМІР
щомісячної надбавки за виконання особливо важливої роботи для фахівців з питань реформ

Найменування посади

Розмір, гривень

Державний секретар Кабінету Міністрів України, державний секретар міністерства, керівник державного органу

40500

Перший заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, перший заступник керівника державного органу

36000

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, заступник керівника державного органу

36000

Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

35000

Заступник генерального директора директорату, генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

33800

Керівник експертної групи директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

33200

Керівник експертної підгрупи експертної групи директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

31300

Державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

30500”.

4. Схему посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 “Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1399; 2018 р., № 12, ст. 417, № 26, ст. 935), викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 358
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці

Найменування посади

Група оплати праці

Коефіцієнт до мінімального розміру посадового окладу

Вища рада правосуддя, Верховний Cуд (Верховний Суд України), вищі спеціалізовані суди, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, ДСА

апеляційні суди, окружні адміністративні, господарські суди, територіальні управління ДСА

місцеві загальні суди

Керівник державного органу, апарату суду, секретаріату, територіального управління

1

6,81

4

3

Перший заступник керівника державного органу, апарату суду, секретаріату, територіального органу

2

6,24Заступник керівника державного органу, апарату суду, секретаріату, територіального органу

3

5,68

3,63

2,81

Керівник департаменту, служби

4

4,12Керівник самостійного управління, служби


3,46

2,75

2,13

Керівник самостійного відділу, служби


3,26

2,3

1,93

Завідувач самостійного сектору


2,84

1,99

1,59

Заступник керівника департаменту, служби

5

3,32Заступник керівника самостійного управління, служби


3,15

2,41

1,73

Заступник керівника самостійного відділу, служби


3,04

1,99

1,59

Керівник управління у складі департаменту, служби

6

3,15Заступник керівника управління у складі департаменту, служби


3,01Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління


2,84

1,84

1,59

Заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління


2,55

1,76

1,56

Завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу


2,5

1,65

1,56

Науковий консультант

7

2,47Головний спеціаліст, головний консультант


2,27

1,45

1,39

Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання

8

1,79

1,33

1,08

Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант

9

1,65

1,08

1

__________
Примітки.


1. Посадові оклади державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до 10 гривень (крім мінімального розміру посадового окладу групи 9).
2. Посадові оклади державних службовців секретаріату Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, апарату Верховного Суду (Верховного Суду України), вищих спеціалізованих судів, ДСА визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,25.
3. Посадові оклади державних службовців апеляційних і місцевих судів, територіальних управлінь ДСА, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2.”.
вгору