Документ 102-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.04.2017, підстава - 165-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 лютого 2012 р. № 102
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 165 від 22.03.2017}

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 176 від 20.03.2013
№ 517 від 03.07.2013
№ 854 від 28.10.2015}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2012 р. № 102

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МЗС у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України” (далі - бюджетні кошти).

2. Цілями використання бюджетних коштів є забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МЗС. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямами, визначеними підпунктами 2-12, 17 і 18 пункту 4 цього Порядку, є закордонні дипломатичні установи України, підпунктом 19 - Посольство України в Сполучених Штатах Америки, підпунктом 20 - Посольство України в Республіці Казахстан.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 176 від 20.03.2013, № 517 від 03.07.2013}

Одержувачами бюджетних коштів за напрямами, визначеними підпунктами 2-8, 10-12 пункту 4 цього Порядку, є громади закордонних українців, яким надається фінансова підтримка. Підставою для залучення до виконання бюджетної програми одержувачів бюджетних коштів є надання громадами закордонних українців переліку документів, що визначається МЗС.

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 176 від 20.03.2013}

4. Бюджетні кошти спрямовуються МЗС на:

{Підпункт 1 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 854 від 28.10.2015}

2) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для організації та проведення за кордоном науково-освітніх заходів: форумів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців;

{Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 854 від 28.10.2015}

3) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців у проведенні ремонту приміщень, виділених для потреб Українського народного дому у м. Перемишлі (Республіка Польща) та центру української культури у м. Пряшеві (Словацька Республіка);

4) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення ремонту приміщень для громад закордонних українців, осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном;

5) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для забезпечення випуску громадами періодичних видань, підготовки та випуску теле- та радіопрограм, підтримання інтернет-ресурсів громад закордонних українців, публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном;

6) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для впорядкування місць поховань (місць пам’яті) видатних українців за кордоном;

7) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для облаштування приміщень осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном технічними засобами навчання, оргтехнікою, меблями, спортивним інвентарем, закупівлі національних костюмів, музичних інструментів та сценічного вбрання;

8) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців на умовах співфінансування для організації літніх таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, мовою, літературою, історією України;

9) забезпечення навчальних закладів з вивченням української мови та осередків культури громад закордонних українців іміджевою друкованою, фото-, аудіо-, відео- та електронною продукцією, предметами національної символіки, передплати української періодики для громад закордонних українців;

10) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для організації та проведення за кордоном культурно-мистецьких заходів: фестивалів, свят мистецтв, експозицій, вечорів і тижнів українського кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів;

{Підпункт 10 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 854 від 28.10.2015}

11) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для виготовлення та встановлення за кордоном пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям;

12) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для видання наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, здійснення перекладу творів класиків української літератури на іноземні мови;

13) виготовлення бланків посвідчень закордонного українця;

14) забезпечення функціонування офіційних веб-сайтів МЗС та закордонних дипломатичних установ України з розміщенням інформації іноземними мовами для популяризації України на міжнародному рівні;

15) забезпечення доставки через закордонні дипломатичні установи України громадам закордонних українців матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення їх діяльності щодо зміцнення зв’язків з Україною;

16) оплату витрат, пов’язаних із закупівлею іноземної валюти для цілей, зазначених у цьому пункті, і оплату банківських послуг;

17) забезпечення співробітництва з провідними зарубіжними засобами масової інформації з метою розміщення позитивних публікацій про Україну;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 17 згідно з Постановою КМ № 517 від 03.07.2013}

18) організацію та проведення за кордоном форумів, конференцій, експертних засідань за круглим столом, прес-заходів з метою донесення до зарубіжної громадськості інформації про пріоритети зовнішньої політики України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 18 згідно з Постановою КМ № 517 від 03.07.2013}

19) створення та встановлення у м. Вашингтоні (Сполучені Штати Америки) пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 19 згідно з Постановою КМ № 517 від 03.07.2013}

20) виготовлення, транспортування та встановлення пам’ятника Т.Г. Шевченку в м. Астані (Республіка Казахстан).

{Пункт 4 доповнено підпунктом 20 згідно з Постановою КМ № 517 від 03.07.2013}

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 176 від 20.03.2013}

5. Бюджетні кошти використовуються в межах відповідних бюджетних призначень згідно із затвердженим МЗС планом заходів з урахуванням актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683). У разі потреби до такого плану заходів в установленому порядку вносяться зміни.

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 854 від 28.10.2015}

МЗС подає кожного півріччя Мінфіну інформацію про виконання плану заходів з результатами проведеного аналізу, поясненнями та висновками про виконання.

6. МЗС разом з Мінфіном розробляє і затверджує паспорт бюджетної програми.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з проведенням заходів, передбачених цим Порядком;

оплату посередницьких послуг;

оплату заходів, проведення яких здійснюється за іншими бюджетними програмами;

проведення заходів, метою яких є отримання прибутку.

Остаточні розрахунки за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання - передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

9. Казначейство проводить у разі потреби за зверненням МЗС про здійснення розрахунків в іноземній валюті операції із закупівлі іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком на дату проведення операції.

10. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів надсилають у двотижневий строк після закінчення кварталу МЗС інформацію про виконання плану заходів для її узагальнення.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2012 р. № 102

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 242 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 799).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 683 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2015).

3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1371 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству закордонних справ на 2011 рік, та внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 1, ст. 26).вгору