Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. N 336
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2004102
Документ 102-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.01.2004
( Остання подія — Втрата чинності, відбудеться 01.01.2020, підстава - 1150-2018-п. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 січня 2004 р. N 102
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 16 червня 1992 р. N 336

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня
1992 р. N 336 ( 336-92-п ) "Про затвердження норм добового
забезпечення продуктами харчування засуджених до позбавлення волі,
а також осіб, що перебувають у слідчих ізоляторах,
лікувально-трудових профілакторіях та ізоляторах тимчасового
утримання Міністерства внутрішніх справ України, норм заміни одних
продуктів іншими та порядку застосування вказаних норм" зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2004 р. N 102
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 червня 1992 р. N 336 ( 336-92-п )

1. Назву та текст постанови викласти у такій редакції:
"Про норми харчування осіб, які тримаються в установах
кримінально-виконавчої системи, ізоляторах тимчасового тримання,
приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства
внутрішніх справ";
"Затвердити:
норми харчування осіб, які тримаються в установах
кримінально-виконавчої системи, ізоляторах тимчасового тримання,
приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства
внутрішніх справ, згідно з додатком 1;
норми заміни продуктів харчування осіб, які тримаються в
установах кримінально-виконавчої системи, ізоляторах тимчасового
тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках
Міністерства внутрішніх справ, згідно з додатком 2;
Порядок застосування норм харчування та норм заміни продуктів
харчування осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої
системи, ізоляторах тимчасового тримання,
приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства
внутрішніх справ, згідно з додатком 3".
2. У додатку 1 до постанови ( 336-92-п ):
1) назву додатка викласти у такій редакції:
"НОРМИ
харчування осіб, які тримаються в установах
кримінально-виконавчої системи, ізоляторах
тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках
та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ";
2) у нормі N 1:
назву норми викласти у такій редакції:
"НОРМА N 1
загальна
(на одну особу на добу, грамів)";
абзаци другий - шостий пункту 3 приміток замінити абзацами
такого змісту:
"За цією нормою харчування забезпечуються:
засуджені, які тримаються у виправних колоніях мінімального і
середнього рівня безпеки;
засуджені, які тримаються у звичайних жилих приміщеннях
виправних колоній максимального рівня безпеки;
засуджені, які тримаються у приміщеннях камерного типу
виправних колоній максимального рівня безпеки і залучаються до
роботи;
засуджені, які тримаються у виправних центрах і не працюють у
зв'язку із захворюванням, а також з причин, від них не залежних, і
не одержують за цей час заробітної плати або інших доходів;
засуджені, які залишені у слідчому ізоляторі чи направлені у
виправну колонію максимального рівня безпеки для роботи з
господарського обслуговування;
засуджені, які тримаються у транзитних камерах слідчих
ізоляторів, під час переміщення з одного місця відбування
покарання до іншого";
3) назву норми N 2 викласти у такій редакції:
"НОРМА N 2
для засуджених, зайнятих на важких роботах
чи роботах із шкідливими умовами праці
(на одну особу на добу, грамів)";
4) у нормі N 3:
назву норми викласти у такій редакції:
"НОРМА N 3
для осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах
Державного департаменту з питань виконання
покарань, ізоляторах тимчасового тримання,
приймальниках-розподільниках та інших
приймальниках Міністерства внутрішніх справ
(на одну особу на добу, грамів)";
абзаци другий - п'ятий приміток замінити абзацом такого
змісту:
"За цією нормою харчування забезпечуються особи, які
тримаються у слідчих ізоляторах (крім засуджених, які залишені у
слідчому ізоляторі для роботи із господарського обслуговування)
Державного департаменту з питань виконання покарань, ізоляторах
тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших
приймальниках МВС".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом третім;
5) у нормі N 4:
назву норми викласти у такій редакції:
"НОРМА N 4
для засуджених, які тримаються в приміщеннях
камерного типу виправних колоній максимального
рівня безпеки та арештних домах
(на одну особу на добу, грамів)";
абзаци другий і третій приміток замінити абзацами такого
змісту:
"За цією нормою харчування забезпечуються:
засуджені, які тримаються в приміщеннях камерного типу
виправних колоній максимального рівня безпеки і не залучаються до
роботи;
засуджені, які тримаються в арештних домах".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
6) назву норми N 5 викласти у такій редакції:
"НОРМА N 5
для засуджених, які тримаються у виховних колоніях
(на одну особу на добу, грамів )";

7) назву норми N 6 викласти у такій редакції:
"НОРМА N 6
для осіб, які тримаються у лікувально-трудових
профілакторіях
(на одну особу на добу, грамів)";
8) назву норми N 7 викласти у такій редакції:
"НОРМА N 7
для осіб, які тримаються в установах
кримінально-виконавчої системи, ізоляторах
тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках
та інших приймальниках Міністерства внутрішніх
справ, що постраждали від наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
(на одну особу на добу, грамів)";
9) у нормі N 8:
назву норми викласти у такій редакції:
"НОРМА N 8
для хворих, які перебувають на лікуванні у
лікувальних закладах і медичних частинах установ
кримінально-виконавчої системи
(на одну особу на добу, грамів)";
назву графи Г викласти у такій редакції:
"Для засуджених, які тримаються у виховних колоніях і
перебувають на стаціонарному лікуванні";
абзаци другий і третій приміток викласти у такій редакції:
"За нормою 8-Б також забезпечуються особи, які перебувають на
стаціонарному лікуванні у лікувальних закладах і медичних частинах
установ кримінально-виконавчої системи, на амбулаторному лікуванні
з приводу виразкової хвороби, злоякісних новоутворень, дистрофії,
авітамінозів незалежно від місця перебування.
За нормою 8-В забезпечуються хворі на цукровий діабет за
висновком лікаря незалежно від місця перебування. Хворі на
цукровий діабет не направляються на важкі роботи та роботи із
шкідливими умовами праці";
10) назву норми N 9 викласти у такій редакції:
"НОРМА N 9
для вагітних жінок і матерів-годувальниць, які
тримаються в установах виконання покарань та
слідчих ізоляторах
(на одну особу на добу, грамів)";
11) назву норми N 10 викласти у такій редакції:
"НОРМА N 10
для дітей, які перебувають із матерями у слідчих
ізоляторах та у будинках дитини при виправних
колоніях, у яких тримаються їх матері
(на одну особу на добу, грамів )";
12) у нормі N 11:
назву норми викласти у такій редакції:
"НОРМА N 11
для засуджених, які переміщуються до місця
відбування покарання, з одного місця відбування
покарання до іншого, та осіб, які звільнені
від відбування покарання і прямують до
місця проживання
(на одну особу на добу, грамів)";
примітки викласти у такій редакції:
"1. За цією нормою забезпечуються засуджені, які
переміщуються до місця відбування покарання, з одного місця
відбування покарання до іншого, та особи, які звільнені від
відбування покарання і прямують до місця проживання.
2. Хворим та дітям на час переміщення видається набір
продуктів за призначенням лікаря в межах вартості продуктів, що
входять до норми харчування, за якою вони забезпечуються в
установах перебування.
3. Звільнених від відбування покарання на час проїзду до
місця проживання дозволяється замість набору продуктів
забезпечувати коштами у розмірі вартості продуктів, що входять до
норми харчування, за якою вони забезпечувалися в установі
перебування, за діючими цінами.
4. Під час прямування до місця проживання звільнених жінок з
дітьми набір продуктів за призначенням лікаря видається також і на
дітей виходячи із вартості продуктів, що входять до норми
забезпечення дітей.
5. Особи, які переміщуються до місця призначення більше ніж
протягом трьох діб, обов'язково забезпечуються гарячим
харчуванням".
3. Назву додатка 2 до постанови викласти у такій редакції:
"НОРМИ
заміни продуктів харчування осіб, які тримаються в
установах кримінально-виконавчої системи, ізоляторах
тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та
інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ".
4. Назву додатка 3 до постанови викласти у такій редакції:
"ПОРЯДОК
застосування норм харчування та норм заміни продуктів
харчування осіб, які тримаються в установах
кримінально-виконавчої системи, ізоляторах тимчасового
тримання, приймальниках-розподільниках та інших
приймальниках Міністерства внутрішніх справ".вгору