Документ 1017/2001, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.08.2002, підстава - 729/2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 729/2002 ( 729/2002 ) від 20.08.2002 )
Про Головне управління з питань діяльності
військових формувань та правоохоронних органів

На виконання завдань, що випливають з проведення
адміністративної реформи, та з метою забезпечення цивільного
контролю за діяльністю військових формувань, удосконалення
структури Адміністрації Президента України, виключення дублювання
в роботі її підрозділів п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити у складі Адміністрації Президента України Головне
управління з питань діяльності військових формувань та
правоохоронних органів за рахунок штатної чисельності Генеральної
військової інспекції при Президентові України та Управління по
роботі правоохоронних органів Адміністрації Президента України, що
ліквідуються.
Головне управління з питань діяльності військових формувань
та правоохоронних органів очолює заступник Глави Адміністрації
Президента України - Керівник Головного управління.
2. Главі Адміністрації Президента України:
разом з Міністерством оборони України, Міністерством
внутрішніх справ України, Державним комітетом у справах охорони
державного кордону України здійснити заходи, пов'язані з
ліквідацією Генеральної військової інспекції та відкомандируванням
її працівників;
подати на затвердження Положення про Головне управління з
питань діяльності військових формувань та правоохоронних органів;
затвердити штатний розпис та чисельність працівників
Головного управління;
подати пропозиції щодо внесення змін до актів Президента
України, що випливають з цього Указу.
3. Внести до статті 1 Указу Президента України від 29 грудня
1999 року N 1625 ( 1625/99 ) "Питання Адміністрації Президента
України", із змінами і доповненнями, внесеними указами Президента
України від 23 лютого 2000 року N 278 ( 278/2000 ); від 9 березня
2000 року N 397 ( 397/2000 ); від 25 грудня 2000 року N 1370
( 1370/2000 ); від 1 лютого 2001 року N 67 ( 67/2001 ); від
25 квітня 2001 року N 281 ( 281/2001 ); від 19 червня 2001 року
N 453 ( 453/2001 ); від 21 липня 2001 року N 538 ( 538/2001 ),
такі зміни:
а) доповнити статтю після абзацу 13 новим абзацом такого
змісту:
"Головне управління з питань діяльності військових формувань
та правоохоронних органів";
б) абзац 18 виключити.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 жовтня 2001 року
N 1017/2001вгору