Про порядок надання статусу національних всеукраїнським творчим спілкам
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 06.07.19981015
Документ 1015-98-п, поточна редакція — Редакція від 27.08.2000, підстава - 1374-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 липня 1998 р. N 1015
Київ
Про порядок надання статусу національних
всеукраїнським творчим спілкам
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1374 ( 1374-2000-п ) від 27.08.2000 )

Відповідно до статті 7 Закону України "Про професійних
творчих працівників та творчі спілки" ( 554/97-ВР ) та з метою
здійснення єдиної державної політики в галузі культури і мистецтв
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок надання статусу
національних всеукраїнським творчим спілкам (додається).
2. Міністерству фінансів щороку під час підготовки проекту
Державного бюджету України передбачати окремим рядком кошти для
фінансової підтримки статутної діяльності всеукраїнських творчих
спілок, які набули статусу національних.

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 липня 1998 р. N 1015
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання статусу національних
всеукраїнським творчим спілкам
1. Це Положення визначає умови та порядок надання статусу
національних всеукраїнським творчим спілкам.
2. Статус національних надається всеукраїнським творчим
спілкам, які об'єднують більшість провідних професійних творчих
працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та
мистецтва і мають видатні заслуги у ствердженні традицій і
розвитку української національної культури та міжнародне визнання.
3. За кожним фаховим напрямом діяльності статус національної
надається лише одній всеукраїнській творчій спілці.
4. Пропозиція про надання всеукраїнській творчій спілці
статусу національної вноситься до Кабінету Міністрів України
Мінкультури та правлінням всеукраїнської творчої спілки у формі
спільного подання, до якого додається рішення колегії Мінкультури
з довідкою про діяльність цієї спілки та протокол засідання вищого
керівного органу всеукраїнської творчої спілки.
Рішення про надання всеукраїнській творчій спілці статусу
національної приймається Кабінетом Міністрів України у формі
постанови.
5. Національні всеукраїнські творчі спілки провадять свою
діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про
професійних творчих працівників та творчі спілки" ( 554/97-ВР ),
інших нормативно-правових актів та свого статуту.
6. Представники всеукраїнських творчих спілок, які набули
статусу національних, залучаються органами державної виконавчої
влади до розгляду й обговорення питань, що стосуються відповідних
сфер творчої діяльності, можуть включатися до складу колегій,
експертних та консультаційних рад, комітетів з присудження
державних премій тощо, які утворюються органами державної
виконавчої влади.
7. Надання всеукраїнській творчій спілці статусу національної
не може бути підставою для припинення трудових відносин з її
працівниками.
8. Використання терміну "національна" у назві творчих спілок,
яким статусу національних не було надано відповідно до цього
Положення, забороняється.
9. Творча спілка може бути позбавлена статусу національної
Кабінетом Міністрів України за поданням Мінкультури у разі, коли
її діяльність не відповідає вимогам пункту 2 цього Положення. До
подання додається рішення колегії Мінкультури.
10. Надання всеукраїнській творчій спілці статусу
національної або позбавлення її цього статусу не тягне за собою її
перереєстрацію.
Заміна свідоцтва про державну реєстрацію всеукраїнської
творчої спілки, якій надано статус національної, здійснюється на
підставі постанови Кабінету Міністрів України про надання творчій
спілці статусу національної та відповідної заяви голови правління
творчої спілки, до якої додається копія протоколу засідання вищого
керівного органу творчої спілки, на якому було прийняте рішення
про внесення відповідних змін до її статуту, статут творчої спілки
з урахуванням внесених змін, а також раніше одержане свідоцтво про
державну реєстрацію цієї творчої спілки. ( Пункт 10 в редакції Постанови N 1374 ( 1374-2000-п ) від
27.08.2000 )вгору