Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Паспорт, Заходи від 03.11.20101015
Документ 1015-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.11.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 листопада 2010 р. N 1015
Київ
Про внесення змін у додатки 1-3
до Державної цільової соціальної програми
"Молодь України" на 2009-2015 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни у додатки 1-3 до Державної цільової соціальної
програми "Молодь України" на 2009-2015 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 41
( 41-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 7, ст. 217),
виклавши їх в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

Додаток 1
до Програми ( 41-2009-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 1015)
ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми
"Молодь України" на 2009-2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11 червня 2008 р. N 825 ( 825-2008-р )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 43, ст. 1427).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2009 р. N 41.
3. Державний замовник-координатор - Мінсім'ямолодьспорт.
4. Керівник Програми - Міністр у справах сім'ї, молоді та
спорту.
5. Виконавці заходів Програми - Мінсім'ямолодьспорт,
Мінпраці, МОН, Мінекономіки, МНС, Держкомтелерадіо, Держкомстат,
Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук,
Національна академія медичних наук, МОЗ, МКТ, МВС, Міноборони,
Держкомпідприємництво, Держкомінформнауки, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
6. Строк виконання - 2009-2015 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------------- | Джерела |Обсяг | У тому числі за роками | |фінансування|фінан- |-------------------------------------------------| | |сування,| 2009 | 2010 |2011 | 2012 | 2013 |2014 | 2015 | | |тис. | | | | | | | | | |гривень | | | | | | | | |------------+--------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------| |Державний |136428,8| 8100 |6573,8|21551| 22951 | 24351 |25751| 27151 | |бюджет | | | | | | | | | |------------+--------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------| |Інші джерела|27916,7 |1666,7|1666,7|4350 |4633,3 |4916,7 |5200 |5483,3 | |------------+--------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------| |Усього |164345,5|9766,7|8240,5|25901|27584,3|29267,7|30951|32634,3| -------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми ( 41-2009-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 1015)
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми
"Молодь України" на 2009-2015 роки



Додаток 3
до Програми ( 41-2009-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 1015)
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми
"Молодь України" на 2009-2015 роки

--------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування | Значення показників | | завдання | показників |-----------------------------------------| | |виконання завдання,|усього| у тому числі за роками | | | відсотків | |----------------------------------| | | | |2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015| |-----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| |1. Створення умов|кількість молоді, |26,53 |3,02|2,01|3,64|3,95|4,46|4,57|4,88| |для |залученої до | | | | | | | | | |інтелектуального |участі у заходах, | | | | | | | | | |самовдосконалення|спрямованих на | | | | | | | | | |молоді, творчого |забезпечення | | | | | | | | | |розвитку |розвитку творчих | | | | | | | | | |особистості |ініціатив молоді | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| |2. Утвердження |кількість молоді, | 4,44 |0,32|0,22|0,62|0,72|0,72|0,92|0,92| |патріотизму, |залученої до | | | | | | | | | |духовності, |здійснення заходів,| | | | | | | | | |моральності та |що спрямовані на | | | | | | | | | |формування |патріотичне | | | | | | | | | |загальнолюдських |виховання | | | | | | | | | |цінностей | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| |3. Пропаганда та |кількість молоді, | 8,31 |1,03|0,03|1,19|1,32|1,45|1,58|1,71| |формування |залученої до | | | | | | | | | |здорового способу|здійснення заходів | | | | | | | | | |життя |щодо формування | | | | | | | | | | |здорового способу | | | | | | | | | | |життя | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| |4. Створення |кількість молоді, | 2,44 |0,4 |0,04|0,4 |0,4 |0,4 |0,4 |0,4 | |сприятливого |залученої до | | | | | | | | | |середовища для |здійснення | | | | | | | | | |забезпечення |профорієнтаційних | | | | | | | | | |зайнятості молоді|заходів | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| |5. Підтримка |кількість | 3,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 | |молодіжних та |молодіжних та | | | | | | | | | |дитячих |дитячих громадських| | | | | | | | | |громадських |організацій | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| |6. Інтеграція |кількість молоді, | 8,7 |0,56|0,07|0,98|1,39|1,6 |1,9 |2,2 | |українських |яка візьме участь | | | | | | | | | |молодіжних |у заходах в рамках | | | | | | | | | |організацій до |виконання програми | | | | | | | | | |відповідних |Європейського Союзу| | | | | | | | | |європейських та |"Молодь у дії" та | | | | | | | | | |світових |інших програм, що | | | | | | | | | |організацій |впроваджуватимуться| | | | | | | | | | |в Україні | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| |7. Удосконалення |кількість прийнятих| | | | | | | | | |нормативно- |нормативно-правових| | | | | | | | | |правової бази з |актів | | | | | | | | | |питань реалізації| | | | | | | | | | |державної | | | | | | | | | | |молодіжної | | | | | | | | | | |політики | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+------+----+----+----+----+----+----+----| |8. Проведення |виконання завдань | | | | | | | | | |моніторингу |1-7, передбачених у| | | | | | | | | |виконання |додатку 2 до | | | | | | | | | |Державної |Державної цільової | | | | | | | | | |цільової |соціальної програми| | | | | | | | | |соціальної |"Молодь України" на| | | | | | | | | |програми "Молодь |2009-2015 роки | | | | | | | | | |України" на | | | | | | | | | | |2009-2015 роки | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------вгору