Документ 1014-97-п, попередня редакція — Редакція від 21.06.2004, підстава - 792-2004-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 вересня 1997 р. N 1014
Київ
Про затвердження базових нормативів плати
за користування надрами для видобування
корисних копалин та Порядку справляння
плати за користування надрами для видобування
корисних копалин
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 42 ( 42-98-п ) від 19.01.98
N 1440 ( 1440-99-п ) від 09.08.99
N 456 ( 456-2000-п ) від 07.03.2000
N 1481 ( 1481-2000-п ) від 28.09.2000
N 822 ( 822-2001-п ) від 11.07.2001
N 957 ( 957-2001-п ) від 08.08.2001
N 1426 ( 1426-2001-п ) від 26.10.2001
N 222 ( 222-2002-п ) від 28.02.2002
N 427 ( 427-2003-п ) від 31.03.2003
N 1847 ( 1847-2003-п ) від 26.11.2003
N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )

Відповідно до статті 30 Кодексу України про надра
( 132/94-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити базові нормативи плати за користування надрами
для видобування корисних копалин згідно з додатком та Порядок
справляння плати за користування надрами для видобування корисних
копалин (додається).
Запровадити базові нормативи плати за користування надрами
для видобування корисних копалин та Порядок справляння плати за
користування надрами для видобування корисних копалин з 1 січня
1998 року.
2. Установити, що на період до 2002 року до базових
нормативів плати за користування надрами для видобування корисних
копалин (крім нафти, конденсату, газу природного, вугілля
кам'яного, вугілля бурого) застосовується коефіцієнт 0.3, для
залізної руди багатої, залізної руди для збагачування, доломіту,
флюсового вапняку, вапняків для цукрової промисловості - 0.2.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1440
( 1440-99-п ) від 09.08.99 ) ( Установити, що на період з 1 квітня 2003 р. до 1 січня 2005 р.
до базового нормативу плати за користування надрами для
видобування каменю будівельного застосовується коефіцієнт 0,3
згідно з Постановою КМ N 427 ( 427-2003-п ) від 31.03.2003 )
3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади, до сфери управління яких належать гірничодобувні
підприємства, за погодженням з Міністерством економіки,
Міністерством фінансів, Міністерством охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки, Державним комітетом по
геології і використанню надр та Міністерством праці та соціальної
політики до 1 липня 1998 р. подати до Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо нормативів плати за користування надрами для
видобування корисних копалин, диференційованих залежно від
геологічних особливостей родовищ та умов їх експлуатації. ( Пункт
3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 42 ( 42-98-п )
від 19.01.98 )
4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки, Державній податковій адміністрації, Державному
комітетові по геології і використанню надр, Міністерству праці та
соціальної політики за погодженням з Міністерством економіки та
Міністерством фінансів:
до 1 грудня 1997 р. затвердити Інструкцію про порядок
обчислення і справляння платежів за користування надрами для
видобування корисних копалин; ( Абзац другий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 42 ( 42-98-п ) від 19.01.98 )
до 1 листопада 1997 р. затвердити методику розрахунку
платежів за користування надрами для видобування урану, сировини
ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної
(напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та
облицьовувальних матеріалів виходячи з вартості мінеральної
сировини чи продукції її первинної переробки та забезпечити
апробацію цієї методики на відповідних підприємствах.
5. Визнати таким, що втратив чинність з 1 січня 1998 р.,
Тимчасовий порядок справляння плати за спеціальне використання
надр при видобуванні корисних копалин, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 85 ( 85-94-п )
(ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 143).
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Відділ з
питань техногенної та екологічної безпеки, цивільного захисту
населення Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 1997 р. N 1014
Базові нормативи плати за користування
надрами для видобування корисних копалин

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Корисні копалини | Одиниця |Плата за одиницю|Плата за одиницю|Плата у відсотках| | | виміру | погашених | видобутих | до вартості | | | | запасів, |корисних копалин| видобутих | | | | грн./тонну, | грн./тонну, | корисних копалин| | | | грн./куб.метр | грн./куб.метр | | |———————————————————————————+——————————+————————————————+————————————————+—————————————————| |Горючі корисні копалини | | | | | | | | | | | |Нафта, конденсат | тонн | - | 1,64 | | |Газ природний | тис. | - | 0,67 | | | |куб.метрів| | | | |Вугілля кам'яне | тонн | 0,27 | - | | |Вугілля буре | - " - | 0,16 | - | | |Торф | - " - | | не встанов- | | | | | | люється | | |Металеві корисні копалини | | | | | | | | | | | |Залізна руда для збагачення| тонн | 0,07 | | | | Залізна руда багата* | - " - | 0,10 | | | | Марганцева руда | - " - | 0,17 | | | | Нікелева руда (силікатна) | - " - | 0,35 | | | | | | | | | |Сировина нерудна для | | | | | |металургії | | | | | | | | | | | |Бентонітова глина | - " - | 0,08 | | | |Глина вогнетривка | - " - | 0,06 | | | |Каолін вторинний | - " - | 0,06 | | | |Доломіт | - " - | 0,05 | | | |Флюсовий вапняк | - " - | 0,03 | | | |Кварцит та пісок | - " - | 0,05 | | | |кварцевий для металургії | | | | | |Пісок формувальний | - " - | 0,04 | | | |Кварцит для виробництва | - " - | 0,07 | | | |кремнію | | | | | | | | | | | |Гірничо-хімічна сировина | | | | | | | | | | | |Сірчана руда | - " - | 0,48 | | | |Калійно-магнієва сіль | - " - | 0,29 | | | |Кухонна сіль (кам'яна) | - " - | 0,22 | | | |Крейда для содової | - " - | 0,16 | | | |промисловості | | | | | |Вапняки для цукрової | - " - | 0,16 | | | |промисловості | | | | | |Сировина для виробництва | - " - | 0,26 | | | |мінеральних пігментів | | | | | | | | | | | |Гірничо-рудна сировина | | | | | | | | | | | |Графітова руда | тонн | 0,22 | | | |Сировина для виготовлення |кілограмів| | не встанов- | | |оптичної та п'єзооптичної | | | люється | | |продукції | | | | | |Сировина для виробництва | тонн | 0,26 | | | |адсорбційних матеріалів | | | | | |(бентоніт, палигорскіт, | | | | | |сапоніт, цеоліти) | | | | | |Сировина для виробництва | - " - | 0,16 | | | |абразивних матеріалів | | | | | |Пірофіліт | - " - | 2,8 | | | |Озокерит | - " - | 3,5 | | | | | | | | | |Сировина ювелірна | | | | | |(дорогоцінне каміння) | | | | | |( топаз, моріон |кілограмів| | | | |тощо) | грамів | | | 5*** | | | каратів | | | | | | | | | | |Сировина ювелірно-виробна |кілограмів| | | 4*** | |(напівдорогоцінне каміння) | | | | | | | | | | | |Сировина виробна | тонн | | | 4*** | |(виробне каміння) |куб.метрів| | | | | | | | | | |Сировина для | | | | | |облицьовувальних | | | | | |матеріалів | | | | | | | | | | | |Високодекоративне |куб.метрів| | | 5**** | |каміння (лабрадорит, | | | | | |граніти типу | | | | | |"капустинський") | | | | | |Інші види декоративного | - " - | | | 3**** | |каміння | | | | | | | | | | | |Сировина будівельна | | | | | |(у тому числі місцевого | | | | | |значення) | | | | | | | | | | | |Сировина для виготовлення | тонн | 0,19 | | | |цементу | | | | | | | | | | | |Крейда і вапняк на вапно | - " - | 0,13 | | | | | | | | | |Гіпс | - " - | 0,16 | | | | | | | | | |Керамзитова сировина |куб.метрів| 0,25 | | | | | | | | | |Цегельно-черепична | - " - | 0,18 | | | |сировина | | | | | | | | | | | |Камінь будівельний | - " - | 0,34 | | | | | | | | | |Камінь пиляний | - " - | 0,34 | | | | | | | | | |Глина тугоплавка | тонн | 0,13 | | | | | | | | | |Пісок для виробництва | - " - | 0,19 | | | |скла | | | | | | | | | | | |Польовошпатова сировина | - " - | 0,32 | | | | | | | | | |Каолін первинний | - " - | 0,26 | | | | | | | | | |Перліт | - " - | 0,35 | | | | | | | | | |Сировина для виробництва | - " - | 0,26 | | | |мінеральної вати | | | | | | | | | | | |Піщано-гравійна сировина |куб.метрів| 0,11 | | | | | | | | | |Бітуми | тонн | 0,5 | | | | | | | | | |Води | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Термальні підземні води | - " - | | 0,1 | | | | | | | | |Промислові підземні води | - " - | | 0,05 | | |(розсіл) | | | | | | | | | | | |Ропа | - " - | | 0,1 | | | | | | | | |Мінеральні грязі та мул | - " - | | 1,2 | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————— * Для руд підземного видобутку в Кривбасі
не встановлюється.
** Для розсипних родовищ іршанської групи.
*** До вартості необробленої мінеральної продукції.
**** До вартості блочної продукції в розрахунку на обсяг
погашених запасів.
( Додаток в редакції Постанови КМ N 42 ( 42-98-п ) від 19.01.98,
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 456 ( 456-2000-п )
від 07.03.2000, N 957 ( 957-2001-п ) від 08.08.2001 - набуває
чинності з 01.01.2002, N 222 ( 222-2002-п ) від 28.02.2002, N 1847
( 1847-2003-п ) від 26.11.2003 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 1997 р. N 1014
ПОРЯДОК
справляння плати за користування надрами
для видобування корисних копалин
( У Порядку слово "Мінекобезпеки" замінено словом
"Мінекоресурсів", а слово "Держкомгеології"
виключено згідно з Постановою КМ N 1481
( 1481-2000-п ) від 28.09.2000 )
1. Цей Порядок встановлює єдині правила справляння плати за
користування надрами для видобування корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення на території України, в
межах її континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони.
2. Плата за користування надрами для видобування корисних
копалин справляється з усіх суб'єктів підприємницької діяльності
незалежно від форм власності, які здійснюють видобування корисних
копалин, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями.
3. Об'єктом справляння плати за користування надрами для
видобування корисних копалин є обсяг фактично погашених у надрах
балансових та позабалансових запасів (обсяг видобутих) корисних
копалин.
4. Плата за користування надрами для видобування корисних
копалин встановлюється: для вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних
копалин, сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної,
гірничорудної та будівельної сировини - виходячи з обсягів
погашених у надрах балансових запасів корисних копалин, квот
(лімітів) на видобуток корисних копалин (якщо такі квоти (ліміти)
встановлено) та нормативів плати за одиницю обсягів погашених у
надрах запасів корисних копалин; для нафти, конденсату, природного газу, підземних вод
(термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу -
виходячи з обсягів видобутих корисних копалин, квот (лімітів) на
видобуток корисних копалин (якщо такі квоти (ліміти) встановлено)
та нормативів плати до одиниці видобутих корисних копалин; ( Абзац
третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 456
( 456-2000-п ) від 07.03.2000 ) для сировини ювелірної (дорогоцінне каміння),
ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне
каміння) та облицьовувальних матеріалів - виходячи з вартості
мінеральної сировини чи продукції її первинної переробки та
нормативів плати до вартості видобутої мінеральної сировини.
Процедура розрахунку вартості видобутої мінеральної сировини чи
продукції її первинної переробки визначається інструкцією про
порядок обчислення і справляння платежів за користування надрами
для видобування корисних копалин; ( Абзац четвертий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1847 ( 1847-2003-п )
від 26.11.2003 )
для мінеральних підземних вод - виходячи з обсягів видобутих
мінеральних підземних вод (крім скидів без використання), квот
(лімітів) на видобуток мінеральних підземних вод та нормативів
плати, диференційованих за групами, обсягами видобування,
напрямами використання і категоріями родовищ; ( Пункт 4 доповнено
абзацом п'ятим згідно з Постановою КМ N 456 ( 456-2000-п ) від
07.03.2000 ) для золоторудної (золото-поліметалічної) сировини корінних
родовищ - виходячи з обсягів видобутої золоторудної
(золото-поліметалічної) сировини та нормативів плати,
диференційованих за типами родовищ, способами видобування, типами
золоторудної сировини та середнім вмістом золота за даними
протоколів засідань Державної комісії по запасах корисних копалин
та паспортів металевих родовищ корисних копалин; ( Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 822 ( 822-2001-п ) від
11.07.2001 - набуває чинності з 01.01.2002 ) для золоторудної сировини розсипних родовищ - виходячи з
обсягів видобутої золоторудної сировини та нормативів плати,
диференційованих за середнім вмістом золота за даними протоколів
засідань Державної комісії по запасах корисних копалин та
паспортів металевих родовищ корисних копалин. ( Пункт 4 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 822 ( 822-2001-п ) від
11.07.2001 - набуває чинності з 01.01.2002 )
Якщо у користувача надр облік видобутої золоторудної
(золото-поліметалічної) сировини ведеться в кубічних метрах,
перерахунок у тонни здійснюється згідно з об'ємною масою
золоторудної (золото-поліметалічної) сировини; ( Пункт 4 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 822 ( 822-2001-п ) від
11.07.2001 - набуває чинності з 01.01.2002 )
для бурштинової руди - виходячи з обсягів видобутої
бурштинової руди та нормативів плати, диференційованих за середнім
вмістом бурштину, фактичного середнього вмісту бурштину
наростаючим підсумком з початку року (в розрізі ділянок) за даними
статистичної звітності добувних підприємств; ( Пункт 4 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 222 ( 222-2002-п ) від
28.02.2002 )
для титанової та титано-цирконієвої руди - виходячи з обсягів
видобутої титанової та титано-цирконієвої руди та нормативів
плати, диференційованих за типами руд; ( Пункт 4 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 222 ( 222-2002-п ) від 28.02.2002 )
для уранової руди - виходячи з обсягів видобутої уранової
руди та нормативів плати, диференційованих залежно від геологічних
особливостей родовищ та кількості умовних одиниць бортового вмісту
урану, за даними протоколів засідань Державної комісії по запасах
корисних копалин. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 1847 ( 1847-2003-п ) від 26.11.2003 ) ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 42
( 42-98-п ) від 19.01.98 )
5. Обсяг погашених балансових запасів корисних копалин
визначається як сума обсягів видобутих корисних копалин та
фактичних їх втрат у надрах під час видобування.
Втрати запасів корисних копалин, які згідно з технічними
проектами зосереджені в охоронних ціликах, бар'єрних ціликах (між
шахтами) та поблизу неякісно затампонованих свердловин, не
підлягають врахуванню при визначенні розмірів платежів за
користування надрами для видобування корисних копалин за умови
погодження їх обсягів з відповідними органами Міністерства праці
та соціальної політики.
6. Нормативи плати за користування надрами для видобування
корисних копалин встановлюються для кожного виду корисних копалин
(групи корисних копалин, близьких за призначенням) як базові з
подальшою їх диференціацією залежно від геологічних особливостей
та умов експлуатації родовищ.
Розрахована за базовими нормативами плата за користування
надрами для видобування корисних копалин є мінімальною величиною,
яку користувачі надр сплачують незалежно від геологічних
особливостей родовищ та умов їх експлуатації.
Базові та диференційовані нормативи плати за користування
надрами для видобування корисних копалин можуть переглядатися у
разі зміни умов господарювання (оподаткування, кон'юнктура ринку,
інфляція) та в наслідок вичерпання запасів надр. Перегляд цих
нормативів та коефіцієнтів до базових нормативів плати
здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням
Держкомприродресурсів, Мінекономіки та Мінфіну. ( Абзац третій
пункту 6 в редакції Постанови КМ N 456 ( 456-2000-п ) від
07.03.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
7. За наднормативні втрати корисних копалин під час їх
видобування, а також за обсяги видобування понад встановлені квоти
(ліміти) плата справляється в подвійному розмірі із застосуванням
базового, диференційованого нормативу*, а для мінеральних
підземних вод - із застосуванням середньозваженого
диференційованого нормативу. ( Абзац перший пункту 7 в редакції
Постанови КМ N 456 ( 456-2000-п ) від 07.03.2000 )
До наднормативних втрат нафти, конденсату та природного газу
відносяться обсяги їх витрачання понад розрахункові (планові)
власні технологічні потреби. _________________________
*Крім випадків, передбачених окремими рішеннями Кабінету
Міністрів України.

8. Якщо користувачі надр видобувають позабалансові обсяги
запасів корисних копалин, плата за відповідні обсяги запасів
визначається як за балансові обсяги запасів і справляється з
коефіцієнтом 0,5.
9. Якщо користувачі надр розробляють більше одного виду
корисних копалин, плата обчислюється за кожний вид окремо. Для комбінованих та комплексних родовищ конкретний перелік
корисних копалин, за видобування яких встановлюється плата,
визначається ліцензіями (ліцензійними угодами) чи іншими
відповідними документами на право користування надрами.
10. Якщо нафта, конденсат та природний газ видобуваються
понад базові обсяги (рівні), плата за відповідні обсяги їх
видобування справляється з коефіцієнтом 0,5. Базові обсяги (рівні)
видобування встановлюються Держнафтогазпромом.
11. На техногенних родовищах плата розраховується за
нормативами, встановленими для відповідних видів корисних копалин,
з коефіцієнтом 0,5.
( Абзац другий пункту 11 вилучено на підставі Постанови КМ
N 42 ( 42-98-п ) від 19.01.98 ) Якщо техногенне родовище
утворилося внаслідок діяльності підприємства, плата за його
розробку не справляється.
12. Якщо піщано-гравійна сировина видобувається в акваторіях
морів, водосховищ, у річках та їх заплавах, до встановлених
нормативів плати застосовується коефіцієнт 2 (крім видобування,
пов'язаного з очищенням фарватерів річок).
13. На родовищах вуглекислих мінеральних підземних вод
(гідрокарбонатних) при визначенні обсягу води, що видобувається на
свердловинах, не обладнаних стаціонарними газовідцілювачами,
застосовується коефіцієнт 0,85. ( Постанову доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ N 456
( 456-2000-п ) від 07.03.2000 )
14. Групи мінеральних підземних вод визначаються ДСТУ 878-93
"Води мінеральні питні" та вносяться до протоколів Державної
комісії по запасах корисних копалин і ліцензій, наданих на
користування надрами. ( Постанову доповнено пунктом 14 згідно з Постановою КМ N 456
( 456-2000-п ) від 07.03.2000 )
15. До платежів за користування надрами може застосовуватися
знижка за вичерпання запасів надр. Знижка надається користувачам
надр, які здійснюють видобуток:
дефіцитних корисних копалин з низькою економічною
ефективністю розробки родовищ, об'єктивно обумовленою і не
пов'язаною з порушенням умов раціонального використання розвіданих
запасів;
корисних копалин із залишкових запасів зниженої якості, а
також важковидобувних запасів, крім випадків погіршення якості
запасів корисних копалин в результаті вибіркового відпрацювання
родовища.
Знижка за вичерпання запасів надр надається Кабінетом
Міністрів України за поданням органу, що видав ліцензію,
погодженим з Мінекономіки, Мінфіном, Держкомприродресурсів та
відповідними органами Міністерства праці та соціальної політики на
підставі поданих користувачем надр техніко-економічних
обгрунтувань. ( Абзац четвертий пункту 15 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
16. Плата за користування надрами не справляється у разі: видобування погашених запасів, віднесених у процесі розробки
родовищ у встановленому порядку до категорії втрачених у надрах, у
тому числі повторної розробки родовищ; використання гірничо-промислових відходів, що утворюються в
процесі переробки корисних копалин (шлами, пил, шлаки тощо); використання розкривних і супутніх порід, що утворюються в
процесі видобування корисних копалин, не взятих в установленому
порядку на баланс.
17. Плата за обсяги видобутих корисних копалин та обсяги
втрат у надрах, що не перевищують нормативні, відноситься до
валових витрат виробництва та обігу.
Плата за обсяги наднормативних втрат корисних копалин, а
також за обсяги їх видобування понад встановлені квоти (ліміти)
справляється з прибутку, що залишається у розпорядженні
підприємств.
18. Розрахунок платежів здійснюється згідно з інструкцією
про порядок обчислення і справляння платежів за користування
надрами для видобування корисних копалин. ( Пункт із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 42 ( 42-98-п ) від 19.01.98 )
18-1. Розрахунки плати, базовий податковий (звітний) період
якої дорівнює календарному кварталу, подаються користувачами надр
протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу, органам державної податкової
служби за місцезнаходженням родовища корисних копалин, а за
видобування корисних копалин у межах континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони - за місцем податкової
реєстрації платника.
Користувач надр, зареєстрований в органі державної податкової
служби іншого району (міста), ніж місцезнаходження родовища
корисних копалин, протягом 40 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу,
додатково подає (надсилає) копію розрахунку до органу державної
податкової служби, у якому він зареєстрований, з відміткою органу
державної податкової служби, яка прийняла розрахунок.
Плата вноситься до бюджету користувачами надр протягом 10
календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну
подання розрахунку плати, за місцезнаходженням родовища корисних
копалин, а за видобування корисних копалин у межах
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони -
за місцем податкової реєстрації платника.
Користувач надр, зареєстрований в органі державної податкової
служби іншого району (міста), ніж місцезнаходження родовища
корисних копалин, протягом 10 календарних днів, наступних за
останнім днем граничного терміну подання розрахунку плати,
додатково подає (надсилає) до органу державної податкової служби,
у якому він зареєстрований, копію платіжного документа про її
внесення. ( Порядок доповнено пунктом 18-1 згідно з Постановою КМ N 1426
( 1426-2001-п ) від 26.10.2001 )
19. Сума плати за користування надрами для видобування
корисних копалин розраховується користувачами надр самостійно.
Користувачі надр несуть відповідальність за правильність
обчислення і своєчасність внесення плати за користування надрами,
а також за правильність складання і своєчасність подання органам
Державної податкової адміністрації розрахункових сум за
встановленою формою.
20. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю
внесення плати за користування надрами здійснюється органами
Державної податкової адміністрації. Органи державного гірничого нагляду у місячний термін
надсилають повідомлення обласним, міст Києва і Севастополя
державним податковим адміністраціям (за місцем знаходження родовищ
корисних копалин) про надання гірничого відводу для розроблення
родовищ корисних копалин. Державна комісія по запасах корисних копалин надсилає
інформацію у місячний термін Державній податковій адміністрації
про вміст урану в родовищах, що експлуатуються користувачами
надр. ( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1847
( 1847-2003-п ) від 26.11.2003 )
21. Контроль за правильністю визначення обсягів видобування і
погашення запасів корисних копалин здійснюють органи державного
гірничого нагляду в установленому порядку.вгору