Документ 1014-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.10.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.11.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2012 р. № 1014
Київ

Деякі питання підготовки до реалізації національного проекту “Технополіс” - створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій” і його складових

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити подане Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проекту “Технополіс” - створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій” і його складових, що додається до оригіналу, з такими орієнтовними техніко-економічними показниками:

Національний проект “Технополіс”Пріоритетні галузеві спеціалізації

-

інформаційні та комунікаційні технології, біотехнології та фармацевтика, енергозбереження та енергоефективність, нанотехнології, аерокосмічна індустрія, мікроелектроніка

Пріоритетні міста для реалізації складових

-

Київ, Харків, Львів, Дніпропетровськ, Донецьк

Кількість робочих місць

-

70 000-75 000

Загальна площа будівництва

-

1600-2000 тис. кв. метрів

Загальний обсяг інвестицій

-

10 300 000-12 600 000 тис. гривень

Проект “BIONIC Hill” -складова національного проекту “Технополіс”Пріоритетні галузеві спеціалізації

-

інформаційні та комунікаційні технології, фармацевтика та біотехнології, енергозбереження та енергоефективність

Кількість робочих місць

-

35 000

Загальна площа будівництва

-

950 тис. кв. метрів

Загальна площа земельної ділянки

-

147,1128 гектара

Загальний обсяг інвестицій

-

6 230 000 тис. гривень

2. Взяти до відома, що реалізація національного проекту “Технополіс” - створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій” і його складових (далі - національний проект “Технополіс”) здійснюється за рахунок коштів приватних інвесторів та/або державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

3. Установити, що державна підтримка для реалізації національного проекту “Технополіс” надається у формі:

1) надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими для реалізації національного проекту “Технополіс”;

2) компенсації відсотків за кредитами, залученими для реалізації національного проекту “Технополіс”;

3) фінансування реалізації національного проекту “Технополіс” за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів шляхом надання кредитів, позик та інвестицій, а також коштів, отриманих для поповнення статутного капіталу державного підприємства, яке належить до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

4. Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами з метою створення сприятливих економічних умов для реалізації національного проекту “Технополіс”:

розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України проект закону про внесення змін до статті 40 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо звільнення замовників від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в разі будівництва об’єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури в ході реалізації національного проекту “Технополіс”;

разом з Міністерством фінансів передбачати під час доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2013 рік та підготовки проектів Державного бюджету України на наступні роки видатки на забезпечення державної участі та надання державної підтримки для фінансування національного проекту “Технополіс” виходячи з можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді.

5. Пункт 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2215; 2009 р., № 61, ст. 2173, № 90, ст. 3048, № 92, ст. 3110; 2010 р., № 11, ст. 536; 2011 р., № 11, ст. 492, № 54, ст. 2147, № 61, ст. 2429, № 75, ст. 2810; 2012 р., № 13, ст. 482, № 34, ст. 1261, № 54, ст. 2165), доповнити абзацами такого змісту:

“будівництва об’єктів будівництва на земельних ділянках, на яких здійснюється реалізація національного проекту “Технополіс” - створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій” і його складових, будівництва об’єктів зовнішньої інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі під’їзних доріг та інженерних мереж до земельних ділянок, на яких здійснюється реалізація зазначеного національного проекту і його складових;

будівництва під’їзної автомобільної дороги та інженерних мереж від Кільцевої дороги (вул. Міська) до земельної ділянки по вул. Пономарьова, 1а, у Святошинському районі м. Києва, на якій здійснюється реалізація проекту “BIONIC Hill” - складової національного проекту “Технополіс”.”.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

передбачати щороку в програмах економічного і соціального розвитку областей, районів та міст заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для реалізації національного проекту “Технополіс”;

забезпечити формування за рахунок коштів місцевих бюджетів зовнішньої інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі під’їзних доріг, інженерних мереж до земельних ділянок, на яких відбувається реалізація національного проекту “Технополіс”;

установлювати для замовників будівництва, здійснюваного в ході реалізації національного проекту “Технополіс”, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на рівні 0,01 відсотка загальної кошторисної вартості будівництва.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
вгору