Документ 1013/98, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 17.12.1998, підстава - 320-XIV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до Указу Президента
України від 18 червня 1998 року N 652

( Указ не діє. Діяв до набрання чинності Закону
N 320-XIV ( 320-14 ) від 17.12.98 )

Відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести до Указу Президента України від 18 червня 1998 року
N 652 ( 652/98 ) "Про фіксований сільськогосподарський податок"
такі зміни і доповнення:
1) частину четверту статті 2 викласти в такій редакції:
"Якщо у сільськогосподарських товаровиробників нарахована у
1997 році сума податків і зборів (обов'язкових платежів),
включених до складу фіксованого сільськогосподарського податку,
перевищує суму фіксованого податку, нараховану згідно з цим
Указом, більше ніж у три рази, то до суми фіксованого податку
застосовуються такі підвищуючі коефіцієнти: у разі перевищення у три-чотири рази - 1,5; у разі перевищення більш як у чотири рази - 2";
2) у статті 3:
абзац другий частини другої викласти у такій редакції: "для ріллі, сіножатей та пасовищ - 1"; доповнити статтю після частини другої новими частинами такого
змісту: "Для платників податку, які здійснюють діяльність у гірських
зонах і на поліських територіях, ставка фіксованого
сільськогосподарського податку з одного гектара
сільськогосподарських угідь установлюється у відсотках до їх
грошової оцінки, яка проводиться відповідно до методики,
затвердженої Кабінетом Міністрів України, в таких розмірах: для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,5; для багаторічних насаджень - 0,1.
Перелік господарств, на які поширюється дія частини третьої
цієї статті, затверджується до 1 грудня 1998 року на пленарних
засіданнях обласних рад за поданням районних державних
адміністрацій, виходячи з критеріїв, установлених статтею 1 Закону
України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ), та визначених Кабінетом Міністрів України поліських
територій".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною п'ятою;
3) частину другу статті 5 викласти у такій редакції:
"Відділення Державного казначейства України у районах
наступного дня після надходження коштів перераховують суми
фіксованого сільськогосподарського податку у таких розмірах: до
місцевого бюджету - 8 відсотків, на обов'язкове державне пенсійне
страхування - 90 відсотків, на обов'язкове соціальне страхування -
2 відсотки і повідомляють відповідний орган державної податкової
служби про загальну суму податку та її розмежування".
2. Скасувати Указ Президента України від 10 серпня 1998 року
N 870 ( 870/98 ) "Про заходи щодо підтримки сільськогосподарських
товаровиробників гірських зон та поліських територій".
3. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України і діє у
період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 вересня 1998 року
N 1013/98вгору