Документ 1012-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.03.2010, підстава - 257-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 вересня 2009 р. N 1012
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 257 ( 257-2010-п ) від 10.03.2010 }
{ Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента
N 815/2009 ( 815/2009 ) від 09.10.2009 }
Про залучення
Національною акціонерною компанією
"Украгролізинг" у 2009 році іноземного
кредиту під державну гарантію для реалізації
інвестиційного проекту впровадження
ресурсозберігаючих технологій
із закупівлею технічних засобів
для заготівлі молока та його зберігання

Відповідно до статті 14 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" ( 835-17 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики
щодо залучення під державну гарантію іноземного кредиту в сумі, що
не перевищує 100 млн. доларів США (за офіційним курсом,
установленим Національним банком на 9 вересня 2009 р., дорівнює
799,7 млн. гривень), шляхом укладення договору між
Експортно-імпортним банком Кореї як кредитором, Національною
акціонерною компанією "Украгролізинг" (далі - Компанія) як
позичальником і публічним акціонерним товариством "Державний
експортно-імпортний банк України" (далі - Укрексімбанк) як
можливим кредитором щодо авансового платежу в обсязі до
15 відсотків оплачуваної у межах іноземного кредиту загальної суми
за контрактами (прийнятими до фінансування Експортно-імпортним
банком Кореї) для реалізації інвестиційного проекту впровадження
ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для
заготівлі молока та його зберігання (далі - інвестиційний проект).
2. Визначити:
Компанію відповідальним виконавцем інвестиційного проекту за
участю корейської компанії "Хюндай Мотор Компані" (далі -
постачальник);
Укрексімбанк, який діє на підставі агентської угоди,
укладеної з Міністерством фінансів від імені Кабінету Міністрів
України 19 вересня 1996 р., фінансовим агентом Кабінету Міністрів
України із супроводження іноземного кредиту, що надається під
державну гарантію.
3. Для надання державної гарантії Міністерству фінансів
подаються такі документи:
1) Укрексімбанком і Компанією - проект кредитного договору з
визначенням схеми та умов залучення іноземного кредиту;
2) Міністерством аграрної політики:
техніко-економічний розрахунок (бізнес-план) інвестиційного
проекту або відповідний фінансово-економічний розрахунок його
окупності;
позитивний висновок державної експертизи інвестиційного
проекту відповідно до законодавства;
3) Компанією:
проекти контрактів з постачальником про закупівлю технічних
засобів для заготівлі молока та його зберігання;
примірний договір фінансового лізингу, погоджений з
Міністерством аграрної політики;
копія балансу за минулий рік з додатками та копія балансу на
останню звітну дату.
4. Уповноважити першого заступника Міністра фінансів
Уманського І.І. підписати документи, пов'язані з наданням
державної гарантії.
5. Установити, що у період до надання державної гарантії
Міністерство фінансів і Компанія укладають договір про
відшкодування витрат державного бюджету, які можуть виникнути у
разі виконання державою гарантійних зобов'язань.
У договорі передбачаються зобов'язання Компанії щодо:
внесення плати за надання державної гарантії в строк,
передбачений для сплати відсотків за іноземним кредитом, у розмірі
2 відсотків річних залишку суми гарантійних зобов'язань;
відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з
виконанням гарантійних зобов'язань;
сплати пені за кожний день прострочення відшкодування
зазначених витрат;
подання Міністерству фінансів інформації, необхідної для
проведення моніторингу спроможності Компанії виконувати
зобов'язання за іноземним кредитом;
укладення Компанією та одержувачами придбаних у
постачальників технічних засобів для заготівлі молока та його
зберігання з Укрексімбанком договорів поруки та/або застави з
метою забезпечення виконання зобов'язань щодо повернення
іноземного кредиту шляхом передачі в заставу зазначених засобів та
обладнання, іншого майна одержувачів.
6. Дозволити Компанії здійснити попередню оплату технічних
засобів для заготівлі молока та його зберігання у розмірі до
15 відсотків їх вартості за рахунок кредиту, наданого
Укрексімбанком під державну гарантію.
7. Відповідно до пункту 6 Положення про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 921
( 921-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2692,
N 90, ст. 3006), установити, що закупівля Компанією послуг,
пов'язаних з виконанням зобов'язань за іноземним кредитом,
здійснюється за процедурою закупівлі в одного учасника без
погодження з Міністерством економіки.
8. Міністерству фінансів забезпечити обслуговування
іноземного кредиту та кредиту для попередньої оплати технічних
засобів для заготівлі молока і його зберігання у розмірі
15 відсотків їх вартості, а також інших платежів і витрат,
пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту, за рахунок коштів
Державного бюджету України на 2009 ( 835-17 ) та наступні роки.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22вгору