Документ 1012-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.02.2005, підстава - 143-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 серпня 2004 р. N 1012
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 143 ( 143-2005-п ) від 23.02.2005 )
Про порядок застосування у 2004 році нульової
ставки податку на додану вартість за операціями
з продажу на внутрішньому ринку природного
газу, ввезеного на митну територію України
відповідно до зовнішньоекономічних контрактів,
укладених на виконання міжнародних
договорів України

З метою забезпечення виконання деяких положень статті 9
Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1344-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у 2004 році нульова ставка податку на
додану вартість за операціями з продажу на внутрішньому ринку
природного газу, ввезеного на митну територію України відповідно
до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання
міжнародних договорів України, застосовується згідно з Порядком,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня
2003 р. N 480 ( 480-2003-п ).
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
7 квітня 2003 р. N 480 ( 480-2003-п ) "Про затвердження Порядку
застосування нульової ставки податку на додану вартість за
операціями з продажу на внутрішньому ринку природного газу,
ввезеного на митну територію України відповідно до
зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання
міжнародних договорів України" (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 15, ст. 660, N 42, ст. 2215; 2004 р., N 4, ст. 164) такі зміни:
пункт 2 постанови виключити;
у пункті 2 Порядку, затвердженого зазначеною постановою:
в абзаці третьому:
цифри і слова "1 січня 2003 р." замінити цифрою і словами
"1 січня поточного року";
доповнити абзац після слів "довідку про наявність газу"
словами "(у кількісному і вартісному виразі)";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"НАК "Нафтогаз України" (з урахуванням даних ДК "Газ України"
та ДП "Газ-тепло") не пізніше 30 числа місяця, що настає за
звітним, подає Державній податковій адміністрації та Мінекономіки
інформацію про обсяги надходження та розподіл природного газу (у
кількісному і вартісному виразі), оподаткування якого відбулося за
нульовою ставкою, за регіонами та споживачами".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37вгору