Документ 1010-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.12.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2016 р. № 1010
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 і від 5 серпня 2015 р. № 573

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 614, № 45, ст. 1752, № 83, ст. 3353; 2013 р., № 17, ст. 584, № 90, ст. 3310; 2015 р., № 31, ст. 899, № 65, ст. 2156; 2016 р., № 2, ст. 73, № 16, ст. 634, № 24, ст. 944) і від 5 серпня 2015 р. № 573 “Про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 695 і від 29 лютого 2012 р. № 152” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 65, ст. 2156; 2016 р., № 24, ст. 944) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2016 р. № 1010

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 і від 5 серпня 2015 р. № 573

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152:

1) у пункті 3:

підпункт 1 після слів “інвентарю довгострокового використання” доповнити словами і цифрами “, крім видатків, визначених у підпункті 11-1 цього пункту”;

абзац другий підпункту 5 викласти у такій редакції:

“навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту, в тому числі із залученням до них спортсменів резервного спорту, на території України та за кордоном, всеукраїнських і міжнародних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України, забезпечення участі національних збірних команд у зазначених міжнародних змаганнях, що проводяться на території України та за кордоном, крім видатків, визначених у підпункті 11-1 цього пункту;”;

підпункт 11-1 викласти у такій редакції:

“11-1) організацію та проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік навчально-тренувальних зборів національних збірних команд, у тому числі із залученням до них спортсменів резервного спорту, на території України та за кордоном, всеукраїнських спортивних змагань та міжнародних спортивних змагань, що проводяться на території України, забезпечення участі національних збірних команд у міжнародних спортивних змаганнях (оплата проживання відповідно до умов прийому та положення про проведення спортивного заходу, харчування, проїзду, бронювання квитків, послуг з перевезення багажу, транспортних послуг, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів, послуг поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, страхування, оформлення віз, виплата добових, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, у тому числі медико-відновлювальних засобів, канцелярського, письмового приладдя, паперу, придбання та виготовлення бланків дипломів, грамот, медалей, кубків, іншої нагородної атрибутики, дрібного малоцінного спортивного інвентарю, оплата інших послуг, необхідних для проведення спортивних заходів та забезпечення участі національної збірної команди у міжнародних змаганнях) відповідно до Порядку проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 573 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 65, ст. 2156).”;

2) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“Переліки необхідного дрібного малоцінного спортивного інвентарю, що буде придбаний національними спортивними федераціями, які беруть участь у проведенні експерименту щодо їх залучення Мінмолодьспортом до організації і проведення спортивних заходів, затверджуються зазначеними федераціями за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 573:

1) у пункті 1 цифри і слова “31 грудня 2016 р.” замінити цифрами і словами “31 грудня 2020 р.”;

2) у пункті 3 слова і цифри “подати до 15 січня 2017 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо доцільності продовження” замінити словами і цифрою “подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід”;

3) в абзаці другому пункту 10 Порядку проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів, затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри “насамперед на Олімпійських іграх 2016 року” замінити словами “на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи”;

4) додаток до постанови доповнити такою позицією:

“Федерація регбі України, м. Київ”.вгору