Документ 101/95-ВР, перша редакція — Прийняття від 14.03.1995
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень і змін до Закону України
"Про міліцію"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 15, ст.102 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст.20; Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 36, ст.526; 1993 р., N 11, ст.83) такі
доповнення і зміни:
1. Доповнити Закон статтею 15-1 такого змісту:
"Стаття 15-1. Гарантії особистої безпеки озброєного
працівника міліції
Працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і
привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка
склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. При
затриманні злочинців чи правопорушників або осіб, яких працівник
міліції запідозрив у скоєнні злочинів чи правопорушень, а також
при перевірці документів у підозрілих осіб працівник міліції може
привести у готовність вогнепальну зброю, що є попередженням про
можливість її застосування. Спроба особи, яку затримує працівник міліції із вогнепальною
зброєю в руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому
визначену ним відстань, чи доторкнутись до зброї дають
працівникові міліції право застосувати вогнепальну зброю".
2. У статті 15: пункт 2 частини першої викласти в такій редакції: "для відбиття нападу на працівника міліції або членів його
сім'ї, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека". Частину четверту виключити.
3. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 березня 1995 року
N 101/95-ВРвгору