Документ 101-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.01.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.02.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 січня 2011 р. N 101
Київ
Про затвердження Порядку
документального оформлення операцій
з постачання послуг з аеронавігаційного
обслуговування повітряних суден, які здійснюють
внутрішні, міжнародні та транзитні польоти
в районах польотної інформації зони
відповідальності України, і податкових
накладних та відображення таких операцій
у податковій звітності

Відповідно до пункту 197.10 статті 197 Податкового кодексу
України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок документального оформлення операцій з
постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних
суден, які здійснюють внутрішні, міжнародні та транзитні польоти в
районах польотної інформації зони відповідальності України, і
податкових накладних та відображення таких операцій у податковій
звітності, що додається.
2. Установити, що:
затверджений цією постановою Порядок набирає чинності з дати,
визначеної рішенням розширеного Комітету з маршрутних зборів
Європейської організації з безпеки аеронавігації про технічну та
фінансову відповідність України вимогам Багатосторонньої угоди про
сплату маршрутних зборів ( 994_377 ) та принципам такої
Організації;
до набрання чинності зазначеним Порядком документальне
оформлення операцій з постачання послуг з аеронавігаційного
обслуговування повітряних суден, які здійснюють внутрішні,
міжнародні та транзитні польоти в районах польотної інформації
зони відповідальності України, і податкових накладних та
відображення таких операцій у податковій звітності здійснюється за
загальною процедурою відповідно до Податкового кодексу України
( 2755-17 ).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2011 р. N 101
ПОРЯДОК
документального оформлення операцій
з постачання послуг з аеронавігаційного
обслуговування повітряних суден, які здійснюють
внутрішні, міжнародні та транзитні польоти
в районах польотної інформації зони
відповідальності України, і податкових
накладних та відображення таких операцій
у податковій звітності

1. Цей Порядок визначає механізм документального оформлення
операцій з постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування
повітряних суден, які здійснюють внутрішні, міжнародні та
транзитні польоти в районах польотної інформації зони
відповідальності України (далі - аеронавігаційне обслуговування),
і податкових накладних та відображення таких операцій у податковій
звітності.
2. Суб'єктами процесу аеронавігаційного обслуговування є:
провайдер аеронавігаційного обслуговування (далі -
провайдер) - надавач послуг з аеронавігаційного обслуговування;
користувачі повітряного простору - фізичні та юридичні особи,
яким у встановленому порядку надано право на провадження
діяльності з використання повітряного простору;
Європейська організація з безпеки аеронавігації (далі -
Євроконтроль), яка здійснює справляння плати за послуги з
аеронавігаційного обслуговування від імені України.
3. Провайдер надає послуги з аеронавігаційного обслуговування
користувачам повітряного простору відповідно до міжнародних та
національних нормативних документів і подає Євроконтролю
інформацію про обсяги наданих послуг у вигляді польотних
повідомлень, форма та порядок подання яких визначаються
документами Євроконтролю N 71.60.23 "Опис процедур обліку даних
між Центральним бюро плати за послуги з ОрПР на маршруті (CRCO) та
національними центрами передавання даних" і N 71.60.28 "Правила
обміну даними між Національними адміністраціями та Центральним
бюро плати за послуги з ОрПР на маршруті (CRCO)".
4. Євроконтроль здійснює з метою справляння відповідно до
Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів плати за
послуги з аеронавігаційного обслуговування розрахунок такої плати
та виставляє рахунки користувачам повітряного простору, які
сплачують в установлені строки Євроконтролю вартість наданих
провайдером послуг.
5. Євроконтроль з урахуванням виставлених рахунків, що
зазначені у пункті 4 цього Порядку, подає провайдеру з
використанням засобів електронної пошти звіт, що включає
інформацію про користувачів повітряного простору та обсяги послуг
з аеронавігаційного обслуговування, наданих протягом конкретного
періоду кожному з таких користувачів.
6. Провайдер визначає на підставі звіту, що надійшов від
Євроконтролю, обсяги послуг з аеронавігаційного обслуговування та
оформляє для кожного з користувачів повітряного простору податкову
накладну, форма та порядок заповнення якої затверджуються
Державною податковою службою з урахуванням того, що у графі "Умови
поставки" податкової накладної зазначається "Багатостороння угода
про сплату маршрутних зборів", а у графі "Форма проведення
розрахунків" - "розрахунки через Євроконтроль".
7. Податкові накладні оформляються в останній день місяця,
протягом якого користувачам повітряного простору надані послуги з
аеронавігаційного обслуговування.
8. У разі коли одинична ставка плати за послуги з
аеронавігаційного обслуговування встановлюється в:
іноземній валюті, перерахунок вартості послуг у національній
валюті здійснюється за офіційним курсом, установленим Національним
банком на дату оформлення податкової накладної;
національній валюті, перерахунок вартості послуг в іноземній
валюті здійснюється за курсом, який використовується Євроконтролем
для фіксації ставки в євро на місяць, у якому надані послуги,
відповідно до документа Євроконтролю N 07.60.01 "Принципи
визначення вартісної основи для маршрутних зборів та обчислення
одиничних ставок" ( 944_002, 944_a002 ) ), схваленого рішенням
розширеної Комісії Євроконтролю від 18 вересня 2007 р. N 99, який
набрав чинності з 1 жовтня 2007 року.
9. Відображення операцій з постачання послуг з
аеронавігаційного обслуговування у податковій звітності
здійснюється шляхом заповнення та подання провайдером і
користувачами повітряного простору органам державної податкової
служби податкових декларацій відповідно до Податкового кодексу
України ( 2755-17 ) та нормативно-правових актів Державної
податкової служби.вгору