Про внесення змін до деяких положень про центральні органи виконавчої влади
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2008101
Документ 101-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.04.2017, підстава - 208-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 лютого 2008 р. N 101
Київ
Про внесення змін до деяких положень
про центральні органи виконавчої влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1021 ( 1021-2008-п ) від 19.11.2008
N 356 ( 356-2010-п ) від 17.05.2010
N 480 ( 480-2011-п ) від 11.05.2011
N 537 ( 537-2011-п ) від 25.05.2011
N 564 ( 564-2011-п ) від 01.06.2011
N 713 ( 713-2011-п ) від 06.07.2011
N 800 ( 800-2011-п ) від 27.07.2011
N 862 ( 862-2011-п ) від 10.08.2011
N 1045 ( 1045-2011-п ) від 12.10.2011
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011
N 1409 ( 1409-2011-п ) від 23.11.2011
N 3 ( 3-2012-п ) від 11.01.2012
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012
N 218 ( 218-2012-п ) від 21.03.2012
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013
N 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013
N 459 ( 459-2014-п ) від 20.08.2014
N 481 ( 481-2014-п ) від 23.09.2014
N 281 ( 281-2015-п ) від 14.05.2015
N 208 ( 208-2017-п ) від 29.03.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до положень про центральні органи виконавчої влади
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2008 р. N 101
ЗМІНИ,
що вносяться до положень про
центральні органи виконавчої влади

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 564
( 564-2011-п ) від 01.06.2011 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 218
( 218-2012-п ) від 21.03.2012 }

3. У пункті 9 Положення про Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р.
N 1524 ( 1524-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 44,
ст. 2949; 2007 р., N 26, ст. 1056, N 91, ст. 3333), виключити:
у підпункті 5 слова "за погодженням з Віце-прем'єр-міністром
України";
у підпункті 14 слова ", у тому числі керівників самостійних
структурних підрозділів Міністерства за погодженням з
Віце-прем'єр-міністром України".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 208
( 208-2017-п ) від 29.03.2017 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 459
( 459-2014-п ) від 20.08.2014 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 480
( 480-2011-п ) від 11.05.2011 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 208
( 208-2017-п ) від 29.03.2017 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1409
( 1409-2011-п ) від 23.11.2011 }

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1045
( 1045-2011-п ) від 12.10.2011 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 537
( 537-2011-п ) від 25.05.2011 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 281
( 281-2015-п ) від 14.05.2015 }

{ Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 713
( 713-2011-п ) від 06.07.2011 }

17. У Положенні про Державний комітет України у справах
національностей та релігій, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 201 ( 201-2007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 419, N 89,
ст. 3271), виключити:
в абзаці третьому пункту 8 слова "за погодженням з
Віце-прем'єр-міністром України";
у підпункті 7 пункту 9 слова ", зокрема за погодженням з
Віце-прем'єр-міністром України керівників самостійних структурних
підрозділів".
18. Підпункт 7 пункту 9 Положення про Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2007 р. N 667 ( 667-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 32, ст. 1296), викласти у такій редакції:
"7) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає
ступінь відповідальності заступників Голови та керівників
структурних підрозділів, призначає на посаду та звільняє з посади
працівників Комітету;".

{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 3
( 3-2012-п ) від 11.01.2012 }

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 356
( 356-2010-п ) від 17.05.2010 }

{ Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 3
( 3-2012-п ) від 11.01.2012 }

{ Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 459
( 459-2014-п ) від 20.08.2014 }

{ Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 800
( 800-2011-п ) від 27.07.2011 }

{ Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 862
( 862-2011-п ) від 10.08.2011 }

{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 481
( 481-2014-п ) від 23.09.2014 }

{ Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

{ Пункт 27 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1021
( 1021-2008-п ) від 19.11.2008 }вгору