Документ 100_099, чинний, поточна редакція — Підписання від 30.06.2016

МЕМОРАНДУМ
між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством молоді та спорту Республіки Болгарія про співробітництво в молодіжній сфері


Дата підписання:

30.06.2016


Дата набрання чинності для України:

30.06.2016

Міністерство молоді та спорту України і Міністерство молоді та спорту Республіки Болгарія (далі - Сторони),

керуючись взаємним бажанням зміцнювати відносини та розвивати дружні зв'язки між народами держав Сторін,

та висловлюючи впевненість у тому, що створення тісних зв'язків і співробітництво в галузі молодіжної політики сприятиме поглибленню взаєморозуміння між представниками молодого покоління України та Республіки Болгарія,

прагнучи сприяти процесам європейської інтеграції України,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони на взаємній основі сприяють розвитку дружніх зв'язків між молодіжними організаціями та установами держав Сторін, зокрема шляхом організації зустрічей, обмінів та інших форм розширення співробітництва між органами виконавчої влади та громадськими організаціями, відповідальними за формування та реалізацію державної політики у молодіжній сфері.

Стаття 2

Сторони підтримують та сприяють розвитку співпраці у молодіжній сфері через прямий зв'язок між молодіжними організаціями та установами, які проводять заходи, пов'язані з реалізацією державної політики у молодіжній сфері, які включають такі форми співпраці:

1. Здійснення молодіжних обмінів між Україною та Республікою Болгарія;

2. Організація заходів, зустрічей та інших ініціатив (конгреси, симпозіуми, конференції, семінари, тренінги, фестивалі, форуми, виставки, конкурси і т. д.) за участю молоді з України і Республіки Болгарія;

3. Сприяння розвитку установ, які працюють над питаннями молоді;

4. Сприяння спільній розробці та реалізації програм щодо зайнятості та професійної підготовки молоді;

5. Обмін і поширення практичного досвіду щодо позитивної співпраці між організаціями, що реалізують молодіжну політику, і тими, хто працює з молоддю;

6. Розробка і реалізація спільних проектів, які:

• стосуються актуальних питань для молоді в Україні і Республіці Болгарія;

• підтримують співробітництво в галузі міжкультурного діалогу, сприяють толерантності, взаєморозумінню і кращого пізнання української та болгарської молоді;

• сприяють здоровому способу життя молоді та організації її змістовного дозвілля;

• сприяють і залучають молодь до волонтерської діяльності.

7. Для реалізації заходів в рамках цієї статті, Сторони можуть брати участь спільно з іншими державами у процесі подання, розвитку та реалізації спільних проектів.

Стаття 3

Сторони заохочують участь представників держав Сторін у молодіжних двосторонніх заходах: фестивалях, конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках, зустрічах, форумах, програмах обміну волонтерами та інших заходах.

Стаття 4

Сторони надаватимуть сприяння організованим молодіжним групам, а також представникам кожної Сторони, які перебуватимуть на території іншої Сторони в рамках спільних програм та заходів.

Стаття 5

Сторони забезпечують обмін інформацією щодо діючих в їх державах молодіжних організацій та їхньої діяльності, пов'язаної з державною молодіжною політикою в Україні та Республіці Болгарія.

Стаття 6

Усі види діяльності, які охоплені цим Меморандумом, здійснюватимуться відповідно до законодавства держав Сторін та фінансуватися в межах коштів, які передбачаються в бюджетах держав Сторін, а також з інших джерел, не заборонених законодавством держав Сторін. Конкретні умови обміну повинні бути взаємно узгоджені Сторонами в кожному конкретному випадку.

Стаття 7

З метою виконання положень цього Меморандуму Сторони укладають дворічні Плани дій, в яких відображатимуться конкретні заходи з молодіжного співробітництва, що здійснюватимуться протягом погодженого періоду та в межах фінансових домовленостей кожної зі Сторін для кожної конкретної діяльності.

З цією метою протягом останнього кварталу кожного другого року обидві Сторони обмінюватимуться письмовими пропозиціями щодо запланованих на наступний дворічний період двосторонніх заходів, які увійдуть до Плану дій.

Стаття 8

Положення цього Меморандуму не впливають на права і зобов'язання кожної зі Сторін, що випливають з будь-яких інших міжнародних договорів, сторонами яких вони є.

Стаття 9

У разі виникнення спорів при тлумаченні чи застосуванні положень цього Меморандуму, вони вирішуватимуться шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

Цей Меморандум укладатиметься терміном на 5 (п'ять) років та буде автоматично продовжуватися на наступні п'ятирічні періоди до того часу, поки жодна зі Сторін не менш як за шість місяців до закінчення відповідного періоду не повідомить письмово дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір припинити дію цього Меморандуму. Меморандум припиняє дію через 30 днів з дня отримання іншою Стороною такого повідомлення.

Вчинено в м. Софія 30 червня 2016 року в двох оригінальних примірниках, кожний українською, болгарською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму перевага надаватиметься тексту англійською мовою.


За Міністерство молоді та спорту
України

За Міністерство молоді та спорту
Республіки Болгарія


(підпис)

(підпис)
вгору