Документ 100_098, чинний, поточна редакція — Підписання від 26.08.2014
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 15.09.2014, підстава - v2675321-14. Подивитися в історії? )

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво у сфері регулювання галузі зв'язку між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (Україна), та Комісією регулювання зв'язку Республіки Болгарія

Дата підписання:

26.08.2014

15.09.2014

Дата набрання чинності для України:

15.09.2014

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (Україна), та Комісія регулювання зв’язку Республіки Болгарія, далі - Сторони,

прагнучи сприяти розвитку політичного, економічного і культурного співробітництва між державами Сторін, зміцненню дружніх відносин між ними,

визнаючи важливість та вплив галузі зв’язку на економічний розвиток держав Сторін,

визнаючи інтереси кінцевих користувачів, учасників ринків, а також українського та болгарського суспільства щодо ефективного регулювання галузі зв’язку та поштових послуг,

беручи до уваги переваги від розвитку послуг зв’язку за умови справедливої конкуренції, високої якості та великого обсягу послуг, що надаються споживачам,

керуючись спільним бажанням поглиблення партнерства та підтримки у регулюванні галузі зв’язку згідно з актами Міжнародного союзу електрозв’язку, інших міжнародних та регіональних організацій, членами яких є Україна та Республіка Болгарія, національним законодавством кожної з держав, а також положеннями цього Меморандуму,

керуючись положеннями Угоди про економічне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія від 27 листопада 2007 року,

домовилися про таке:

Мета

1. Метою цього Меморандуму є розвиток співробітництва у сфері регулювання галузі зв’язку через підтримку та реалізацію спільних заходів, обміну інформацією та досвідом між національними регуляторними органами України та Республіки Болгарія.

Сфера

2. Враховуючи швидкий прогрес в усіх сферах галузі зв’язку визначаються такі напрями співробітництва:

2.1 сприяння розвитку ефективних послуг галузі зв’язку;

2.2 проведення взаємних консультацій та обмін інформацією щодо визначення стратегії та механізмів активної співпраці в рамках спільних проектів у сфері регулювання галузі зв’язку;

2.3 обмін спеціалістами та експертами, а також організація візитів та зустрічей;

2.4 встановлення співпраці з представниками регуляторних органів інших держав, в тому числі держав - членів Європейського Союзу, а також представниками промислових, наукових і галузевих організацій з метою сприяння популяризації впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в галузі зв’язку;

2.5 вивчення та посилення ролі Сторін в забезпеченні ефективного розвитку галузі зв’язку;

2.6 організація спільних семінарів, симпозіумів, виставок з питань регулювання галузі зв’язку;

2.7 інші погоджені форми співробітництва.

Право застосування

3. Цей Меморандум не порушує права та обов’язки за іншими міжнародними договорами держав Сторін.

Обмін інформацією

4. Кожна із Сторін забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від іншої Сторони. Інформація, що отримана в рамках цього Меморандуму, не буде розголошуватись третім особам без письмової згоди на те Сторони, що надала цю інформацію.

Заключні положення

5. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання. Цей Меморандум укладається терміном на п’ять років. Якщо за три місяці до завершення п’ятирічного терміну дії жодна зі Сторін не висловила бажання припинити дію цього Меморандуму, термін його дії буде автоматично подовжено на наступні п’ять років.

6. Дія цього Меморандуму припиняється через три місяці з дати отримання дипломатичними каналами однією Стороною письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

7. З дати набрання чинності цим Меморандумом, Меморандум про співробітництво між Національною комісією регулювання зв’язку України та Комісією регулювання зв’язку Республіки Болгарія від 2 липня 2010 року втрачає чинність.

8. Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються відповідними протоколами у письмовій формі.

Учинено в м. Київ 26.08.2014 та в м. Софія 15.09.2014 у двох примірниках, кожний українською, болгарською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Національну комісію,
що здійснює державне
регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації
(Україна)

(підпис)

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ


За Комісію
регулювання зв’язку
Республіки БолгаріяВеселін БОЖКОВ

(підпис)вгору