Документ 100_088, чинний, поточна редакція — Підписання від 02.07.2010

              Меморандум 
про співробітництво у сфері регулювання галузі
зв'язку між Національною комісією з питань регулювання
зв'язку України та Комісією регулювання зв'язку
Республіки Болгарія

Дата підписання: 02.07.2010 Дата набрання чинності для України: 02.07.2010
Національна комісія з питань регулювання зв'язку України та
Комісія регулювання зв'язку Республіки Болгарія, далі - Сторони,
прагнучи сприяти розвитку політичного, економічного і
культурного співробітництва між двома державами на основі
подальшого розвитку і зміцнення дружніх відносин між державами
Сторін,
визнаючи важливість випливу функціонування сфери
телекомунікації та поштового зв'язку на економічний розвиток
кожної держави,
визнаючи інтереси кінцевих користувачів, учасників ринків, а
також українського та болгарського суспільств щодо ефективного
регулювання послуг зв'язку та поштових послуг,
беручи до уваги переваги від розвитку телекомунікаційних
послуг за умови справедливої конкуренції, високої якості та
великого обсягу послуг, що надаються споживачам,
керуючись спільним бажанням поглиблення партнерства та
підтримки щодо розвитку телекомунікацій згідно з чинними актами
Міжнародного союзу електрозв'язку, інших міжнародних та
регіональних організацій, членами яких є Україна та Республіка
Болгарія, національним законодавством кожної з держав Сторін, а
також положеннями цього Меморандуму,
керуючись положеннями Угоди про економічне співробітництво
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія
( 100_082 ) від 27 листопада 2007 року,
домовилися про таке:
Мета співпраці
Параграф 1. Метою цього Меморандуму є розвиток
співробітництва у сфері регулювання галузі зв'язку через підтримку
та реалізацію спільних заходів, обмін інформацією та досвідом між
національними регуляторними органами України та Болгарії.
Сфера співпраці
Параграф 2. Враховуючи швидкий прогрес у всіх сферах галузі
зв'язку визначаються наступні напрямки співробітництва:
а) сприяння розвитку ефективних телекомунікаційних послуг
високої якості;
б) проведення взаємних консультацій та обмін інформацією щодо
визначення стратегії та механізмів активної співпраці в рамках
спільних проектів у сфері регулювання галузі зв'язку і заходів з
питань розвитку інформаційного суспільства;
в) обмін спеціалістами та експертами, а також організація
візитів та зустрічей;
г) встановлення співпраці з представниками регуляторних
органів інших держав, в тому числі держав - членів Європейського
Союзу, а також представниками промислових, наукових і галузевих
організацій з метою популяризації впровадження нових
інформаційно-комунікаційних технологій в галузі зв'язку;
д) вивчення ролі регуляторних органів держав Сторін в
забезпеченні розвитку сучасного сектора зв'язку;
ж) організація спільних семінарів, симпозіумів, виставок з
питань регулювання галузі зв'язку;
д) інші погоджені форми співпраці.
Право застосування
Параграф 3. Цей Меморандум не зачіпає будь-яких прав та
обов'язків за іншими міжнародними договорами держав Сторін.
Обмін інформацією
Параграф 4. Кожна із Сторін забезпечує конфіденційність
інформації, отриманої від іншої Сторони. Інформація, що отримана в
рамках цього Меморандуму, не буде передаватися третім особам без
письмової згоди на те Сторони, що надала цю інформацію.
Заключні положення
Параграф 5. Цей Меморандум набирає чинності з дати його
підписання Сторонами. Меморандум укладено строком на п'ять років.
Якщо за три місяці до завершення п'ятирічного терміну дії жодна зі
Сторін не висловила бажання припинити дію Меморандуму, термін його
дії буде автоматично подовжено на наступні п'ять років.
Параграф 6. Дія Меморандуму припиняється через три місяці з
дати отримання однією Стороною письмового повідомлення іншої
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Параграф 7. Зміни та доповнення до цього Меморандуму
вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються протоколами,
які є його невід'ємною частиною.
Вчинено в м. Києві 2 липня 2010 року у двох примірниках,
кожний українською, болгарською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст
англійською мовою.
За Національну комісію За Комісію
з питань регулювання регулювання зв'язку
зв'язку України Республіки Болгарія
(підпис) (підпис)
Володимир Олійник Веселін Божковвгору