Документ 100_002-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 09.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 03.10.2017. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Міністерством соціальної політики України та Міністерством оборони Республіки Болгарія в межах проекту Трастового фонду НАТО у сфері медичної реабілітації в Україні


Дата підписання:

09.08.201703.10.2017


Дата набрання чинності для України:

03.10.2017

Міністерство соціальної політики України та Міністерство оборони Республіки Болгарія (далі - Сторони)

відповідно до Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про реалізацію співпраці у сфері медичної реабілітації (далі - Угода), підписаної 17 вересня 2015 року в м. Капеллені (Люксембург), та 21 вересня 2015 року у м. Києві (Україна),

з урахуванням рішення, прийнятого за результатами зустрічі міністрів закордонних справ 2-3 грудня 2014 року в Штаб-квартирі НАТО в м. Брюсселі (Бельгія),

на виконання рішень, прийнятих на саміті НАТО в Уельсі 4-5 вересня 2014 року,

відповідно до Угоди виконавчого агента між Республікою Болгарія та Агенцією НАТО з підтримки та постачання (АНПП) проекту Трастового фонду НАТО в Україні у сфері медичної реабілітації та постачання, Фінансової угоди між країнами-спонсорами та Офісом фінансового контролю Міжнародного Секретаріату НАТО проекту Трастового фонду НАТО "Партнерство заради миру" для підтримки практичного співробітництва з Україною у сфері медичної реабілітації

домовилися про таке:

Стаття 1
Сторони та напрями співпраці

1. Болгарською стороною надається українській стороні:

1.1. Медична реабілітація у формі фізіотерапії поранених українських військовослужбовців (тих, що проходять дійсну військову службу, і тих, що звільнені у запас/відставку), жінок і цивільного персоналу сектору безпеки та оборони, визначених як українські пацієнти, протягом не більше ніж 14 днів на людину в спеціалізованому санаторії.

1.2. Медична реабілітація українським пацієнтам (не більше ніж 300 осіб протягом 2 років і не більше ніж 30 пацієнтів за місяць) за рішенням болгарської сторони.

2. Виконавчими органами відповідно до цієї Угоди є:

2.1. Для української сторони - Міністерство соціальної політики України.

2.2. Для болгарської сторони - Військово-медична академія (BMA).

3. Офіційна координація та співпраця між виконавчими органами здійснюватиметься дипломатичними каналами.

Стаття 2
Фізіотерапія українських пацієнтів

1. Планування фізіотерапії українських пацієнтів базується на Угоді виконавчого агента між Республікою Болгарія та Агенцією НАТО з підтримки та постачання для проекту Трастового фонду НАТО у сфері медичної реабілітації в Україні, Фінансовій угоді між країнами-спонсорами та Офісом фінансового контролю Міжнародного Секретаріату НАТО для проекту Трастового фонду НАТО «Партнерство заради миру» для підтримки практичної співпраці з Україною у сфері медичної реабілітації та на основі двосторонніх домовленостей, викладених у цій Угоді.

2. Виконавчі органи в межах цієї Угоди повинні підготувати попередні плани для проведення фізіотерапії та ротації українських пацієнтів.

3. BMA забезпечує реалізацію заходів у межах цієї Угоди та створює команду для проведення моніторингу, до складу якої входять:

3.1. Робоча група BMA - для планування, організації та контролю.

3.2. Директор лікарні - для подальшого лікування, довготривалого лікування та реабілітації в «Калероя» - м. Хісар (HFTLTR - Хісар).

3.3. Консультанти:

3.3.1. Команда клініки «Фізичної медицини та реабілітації» (професор або доцент з BMA - м. Софія - у разі необхідності);

3.3.2. Консультанти за різними медичними спеціальностями (уразі необхідності).

Стаття 3
Умови для проведення фізіотерапії

1. Фізіотерапія українських пацієнтів проводиться в HFTLTR - Хісар, що є структурним підрозділом BMA, відповідно до болгарського законодавства і, зокрема, розпорядження від 11.03.2013 № 5 Міністра оборони Болгарії, яким установлено умови використання та оплати медичних послуг у лікарнях для післялікувальної терапії та реабілітації в структурі BMA.

2. Українська сторона надає болгарській стороні необхідну інформацію стосовно дати прибуття українських пацієнтів в HFTLTR - Хісар дипломатичними каналами не пізніше ніж за 20 днів до дати прибуття.

3. У HFTLTR - Хісар можна лікувати українських пацієнтів із такими показаннями для фізіотерапії:

3.1. Пошкодження опорно-рухового апарату.

3.2. Травми периферичної нервової системи верхніх і нижніх кінцівок.

4. Відповідно до цієї Угоди в HFTLTR - Хісар не можуть лікуватися українські пацієнти із такими протипоказаннями для фізіотерапії:

4.1. Гострі хронічні захворювання або захворювання у стані загострення, які виявилися після відбору пацієнтів, хвороби з ускладненнями, які потребують подальшого спостереження та лікування, зокрема:

4.1.1. Ускладнення, що вимагають додаткових операцій.

4.1.2. Епілептичні симптоми.

4.1.3. Патології серцевої та центральної нервової системи.

4.1.4. Стани фебрильної інтоксикації.

4.1.5. Алергія на медикаменти.

4.1.6. Нездатність до самообслуговування.

4.1.7. Реактивний психоз.

4.1.8. Виявлені пухлинні процеси.

4.1.9 Інсулінозалежний цукровий діабет.

5. Усі українські пацієнти, які прибули для проходження фізіотерапії, повинні мати такі документи:

5.1. Детальний епікриз, включаючи діагностичні зображення (рентгенологічні та магнітно-резонансні знімки тощо).

5.2. Результати медичного обстеження, проведеного не більше ніж за тиждень до прибуття, із висновком про стан пацієнта і його транспортабельність.

5.3. Відмітки в епікризі про негативні результати тестів на СНІД, туберкульоз, гепатит С.

5.4. Підписані пацієнтом письмові форми згідно з додатками А і В до Угоди.

5.5. Медична страховка на період перебування на території Республіки Болгарія з рівнем покриття не менше ніж 150000 EUR.

6. До прибуття українських пацієнтів, яких включено до попередньо затвердженого списку, українська сторона повинна уточнити, чи завершено їх лікування в госпіталі та чи знаходяться вони в стабільному стані для транспортування і фізіотерапії.

7. Спілкування з українськими пацієнтами підчас проходження ними фізіотерапії проводитиметься англійською або російською мовою. В ході фізіотерапії українська сторона забезпечує присутність представника Посольства України (у разі потреби).

7.1. У разі погодження з внутрішніми правилами HFTLTR - Хісар українські пацієнти повинні підписати згоду на проведення діагностико-лікувальних процедур до початку їх проведення. У зв'язку з цим українська сторона забезпечує наявність перекладача в день прибуття українських пацієнтів.

8. Фізіотерапія в HFTLTR - Хісар проводиться таким чином:

8.1. Реєстрація і розміщення українських пацієнтів проводиться в день їх прибуття.

8.2. Українських пацієнтів розміщують у стандартних двомісних номерах із окремою ванною кімнатою, кондиціонером, телевізором і холодильником.

8.3. Відразу після реєстрації та розміщення фахівці (лікарі) HFTLTR - Хісар проводять медичний огляд українських пацієнтів.

8.4. За необхідності після попереднього огляду (згідно з пунктом 8.3 статті 3 Угоди) та в разі непередбаченого погіршення стану пацієнта в ході лікування консультації проводяться фахівцем відповідно до його діагнозу та особливостей фізичного стану.

8.5. При виникненні непередбачених умов та/або в разі захворювання, що вимагає термінового лікування, за рішенням чергового лікаря HFTLTR - Хісар пацієнт направляється до спеціалізованого лікувального закладу. Рішення щодо подальшого лікування приймається українською стороною.

Витрати на лікування можуть відшкодовуватись медичною страховкою (пункт 5.5) згідно з внутрішніми правилами спеціалізованих лікарень, які проводитимуть відповідне лікування.

9. Заключний огляд проводиться лікуючими лікарями.

10. Кожному українському пацієнту видається епікриз про результати фізіотерапії англійською або російською мовою.

11. Українські пацієнти зобов'язані дотримуватися встановленого в HFTLTR - Хісар порядку відповідно до чинного законодавства Республіки Болгарія.

12. Як правило, відбір українських пацієнтів, які підходять для проведення фізіотерапії (для кожної ротації), організовується українською Стороною.

13. В особливих випадках відбір українських пацієнтів, які підходять для проведення фізіотерапії для відповідної ротації, проводиться таким чином:

13.1. Відбір проводиться командою BMA, до якої входять однин фахівець з фізіотерапії і реабілітації та однин хірург.

13.2. Відбір проводиться в Україні, в госпіталі, визначеному українською Стороною.

13.3. Відбір має бути проведено не пізніше ніж за 10 днів до наступної ротації.

13.4. Витрати, пов'язані з діяльністю та умовами транспортування і проживання бригади лікарів BMA, зазначені в пункті 13.1 Угоди, забезпечує Трастовий фонд НАТО в Україні у сфері медичної реабілітації.

Стаття 4
Фінансові умови

1. Витрати, пов'язані з проходженням фізіотерапії та розміщенням українських пацієнтів в HFTLTR - Хісар, забезпечуватиме болгарська Сторона, виконуючи зобов'язання Республіки Болгарія стосовно свого внеску в розмірі до € 250000 у проект Трастового фонду НАТО в Україні у сфері медичної реабілітації відповідно до Угоди виконавчого агента між Республікою Болгарія та Агенцією НАТО з підтримки та постачання (АНПП) для проекту Трастового фонду НАТО в Україні у сфері медичної реабілітації.

2. Витрати, пов'язані з міжнародним і місцевим транспортуванням, а також медичним страхуванням українських пацієнтів і забезпеченим їх харчуванням на період медичної реабілітації, забезпечуватиме Трастовий фонд НАТО в Україні у сфері медичної реабілітації.

3. Витрати, регламентовані пунктом 13 Статті 3 Угоди, а також інші непередбачені витрати, крім тих, які зазначені в цій Угоді та призначені для проведення фізіотерапії, забезпечуватиме Трастовий фонд НАТО в Україні у сфері медичної реабілітації.

4. Витрати, передбачені пунктом 8.5 статті 3 Угоди, відшкодовуватимуться Трастовим фондом НАТО в Україні у сфері медичної реабілітації, якщо вони не відшкодовуватимуться медичною страховкою, передбаченою пунктом 5.5 статті 3.

Стаття 5
Сфери відповідальності

1. У разі вчинення правопорушень щодо українських пацієнтів або заподіяння їм смерті на території Республіки Болгарія застосовується болгарське законодавство.

2. Болгарська Сторона не відповідає за виникнення травм або настання смерті, викликаних або пов'язаних зі станом здоров'я українських пацієнтів під час їх перебування на території Республіки Болгарія, якщо медичний персонал HFTLTR - Хісар не був попереджений про стан здоров'я пацієнта.

3. Українська сторона вживає всіх необхідних заходів для забезпечення реалізації заходів у межах цієї Угоди.

Стаття 6
Розв'язання спорів

Будь-які спори стосовно застосування або тлумачення цієї Угоди розв'язуватимуться шляхом консультацій між Сторонами на відповідному рівні.

Стаття 7
Умови припинення дії Угоди

1. Дія цієї Угоди припиняється з дати припинення Угоди виконавчого агента між Республікою Болгарія та Агенцією НАТО з підтримки та постачання (АНПП) для проекту Трастового фонду НАТО в Україні у сфері медичної реабілітації, фінансової угоди між країнами-спонсорами та Офісом фінансового контролю Міжнародного Секретаріату НАТО для проекту Трастового фонду НАТО «Партнерство заради миру» для підтримки практичного співробітництва з Україною у сфері медичної реабілітації, за винятком випадків, коли потрібно завершити медичну діяльність. У такому разі розпочаті медичні процедури проводяться на суму наявних грошових коштів відповідно до статті 4 Угоди.

2. Ця Угода припиняється болгарською стороною у разі закінчення фінансування відповідно до статті 4 Угоди та згідно з двосторонніми документами, зазначеними в статті 2 Угоди, про що українську Сторону буде терміново повідомлено дипломатичними каналами.

Стаття 8
Прикінцеві положення

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.

Підписано в м. _____ 2017 року у двох примірниках українською та англійською мовами. Обидва примірники є рівноавтентичними.


ЗА МІНІСТЕРСТВО
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗА МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ


Андрій РЕВА

Красімір КАРАКАЧАНОВ


Міністр соціальної політики України

Віце-прем‘єр-міністр з питань
державного порядку та безпеки


(підпис)

Міністр оборони Республіки Болгарія


03.10.2017
м. Київ

(підпис)

09.08.2017
Софія


Додаток А

ФОРМА ПРО ЗГОДУ

Дата: _________________________________________________________________

ПІБ: __________________________________________________________________

Дата народження: ______________________________________________________

Я усвідомлюю, що повністю поінформований про умови моєї медичної реабілітації у формі фізіотерапії та погоджуюсь брати в ній участь.

Я ознайомився (ознайомилась) із правилами внутрішнього порядку HFTLTR - Хісар, як визначено в додатку Б до Угоди між Міністерством соціальної політики України та Міністерством оборони Республіки Болгарія в межах проекту Трастового фонду НАТО у сфері медичної реабілітації в Україні, та згоден (згодна) їх дотримуватися.

Крім того, я заявляю, що перебуваю в HFTLTR - Хісар зі своєї власної волі, щоб отримати фізіотерапію.

Я ознайомився (ознайомилась) з умовами перебування на території лікарні HFTLTR - Хісар та прийняв (прийняла) ці умови.

Підпис: _______________________________


Додаток B

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ І ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ В HFTLTR - ХІСАР

ПАЦІЄНТИ МАЮТЬ ПРАВО:

1. Вчасно отримувати медичну допомогу належної якості.

2. Бути поінформованими про природу захворювання, необхідні тести та лікування, існуючі альтернативи та свободу вибору між ними.

3. Пройти швидку діагностику та лікування із засосуванням відповідних методів, обладнання, технічних засобів, навичок у належних умовах, із забезпеченням необхідної обережності, турботи і поваги.

4. На захист даних щодо стану свого здоров'я, консультацій та обговорень, пов'язаних із діагностикою та лікуванням.

5. Отримати повну інформацію та роз'яснення щодо необхідності переведення в інший лікувальний заклад.

6. Подавати скарги до керівництва HFTLTR - Хісар, якщо їхні права порушуються.

ПАЦІЄНТИ ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

1. Дотримуватися правил поведінки та внутрішнього порядку в HFTLTR - Хісар.

2. Після проведення реабілітаційних процедур з'являтися на консультацію у визначений час.

3. Вчасно виконувати призначення лікаря та дотримуватися термінів лікування.

4. Не порушувати тишу та інші правила поведінки в лікарні.

5. Дотримуватись щоденного графіка прийому їжі.

6. Бережно ставитись до рослин у парку лікарні HFTLTR - Хісар.

7. Слідкувати за збереженням особистих коштів і цінних речей. Керівництво лікарні не відповідає за збереження цінних речей і коштів пацієнтів.

8. Відшкодувати збитки, яких вони завдали будівлям і майну HFTLTR - Хісар.

9. Дотримуватись правил пожежної безпеки в будівлях, керуватися інструкціями щодо евакуації при пожежах, стихійних лихах і нещасних випадках.

ПАЦІЄНТАМ СУВОРО ЗАБОРОНЕНО:

1. Втручатися в адміністративну, економічну та медичну діяльність лікарні.

2. Переселятись в інші номери без дозволу медичного персоналу.

3. Приносити алкогольні напої в лікарню.

4. Вживати їжу та алкоголь у лікарняних палатах, вестибюлі та коридорах лікарні.

5. Виносити їжу та посуд з їдальні.

6. Курити з номерах, коридорах та інших приміщеннях лікарні. На території лікарні визначено спеціальні місця для куріння.

7. Використовувати власні побутові електричні прилади. Такі прилади при їх виявленні можуть бути вилучені для зберігання у головної медсестри до виписки пацієнта з лікарні HFTLTR - Хісг:

8. Розпалювати вогнища у парковій зоні лікарні HFTLTR - Хісар.

9. Ходити в будівлях лікарні в купальниках / купальних костюмах.

10. Запрошувати гостей в лікарняні палати без дозволу директора або чергового лікаря.

11. Входити до будівель (виходити з будівель) лікарні після 22.00 без дозволу чергового лікаря.вгору