Документ 1007-2009-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.12.2009, підстава - 1564-2009-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 19 серпня 2009 р. N 1007-р
Київ
Про забезпечення цільового використання
коштів бюджетними установами (закладами)
соціально-культурної сфери
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 1125-р ( 1125-2009-р ) від 23.09.2009
N 1564-р ( 1564-2009-р ) від 08.12.2009 }

1. Державному казначейству з метою цільового використання
коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної
сфери, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями,
забезпечити:
відкриття до 1 січня 2010 р. у територіальних органах
Державного казначейства за зверненням бюджетної установи (закладу)
соціально-культурної сфери (освіти, культури, охорони здоров'я,
соціального захисту та забезпечення, фізичної культури та спорту)
реєстраційного рахунка (для обліку операцій з виконання загального
фонду кошторису) та спеціального реєстраційного рахунка (для
обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису та
зарахування на цей рахунок коштів за надані установою платні
послуги, а також благодійних внесків, грантів і дарунків); { Абзац
другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 1125-р ( 1125-2009-р ) від 23.09.2009, N 1564-р ( 1564-2009-р )
від 08.12.2009 }
разом з головними розпорядниками бюджетних коштів здійснювати
з 1 січня 2010 р. видатки бюджетних установ (закладів)
соціально-культурної сфери із зазначених реєстраційних рахунків.
{ Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМ N 1125-р ( 1125-2009-р ) від 23.09.2009 }
2. Установити, що бюджетні установи (заклади)
соціально-культурної сфери приймають рішення щодо відкриття в
органах Державного казначейства реєстраційних та спеціальних
реєстраційних рахунків самостійно, про яке повідомляють у тижневий
строк після його прийняття головного розпорядника бюджетних
коштів. Рішення приймається на загальних зборах (конференціях)
трудового колективу.
У разі коли бюджетною установою (закладом) прийнято рішення
про відкриття в органах Державного казначейства реєстраційних та
спеціальних реєстраційних рахунків і самостійне ведення
бухгалтерського обліку, до штатного розпису працівників такої
установи (закладу) вводиться посада головного бухгалтера
(бухгалтера) в межах фонду заробітної плати.
У разі коли бюджетною установою (закладом) прийнято рішення
про відкриття в органах Державного казначейства реєстраційних та
спеціальних реєстраційних рахунків і продовження обслуговування
централізованою бухгалтерією (бухгалтерією), право першого підпису
платіжних документів для здійснення видатків із зазначених у
пункті 1 цього розпорядження рахунків має керівник такої бюджетної
установи (закладу) (інші посадові особи, яким надано право першого
підпису), а другого підпису - головний бухгалтер (бухгалтер)
централізованої бухгалтерії (бухгалтерії). Підписи на зазначених
документах скріплюються печаткою органу чи установи, при яких діє
централізована бухгалтерія (бухгалтерія). { Пункт 2 в редакції Розпорядження КМ N 1564-р ( 1564-2009-р ) від
08.12.2009 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34вгору