Деякі питання відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 13.12.20171005
Документ 1005-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.12.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2017 р. № 1005
Київ

Деякі питання відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій щодо розроблення умов конкурсу з визначення партнерів газотранспортної системи у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій щодо розроблення умов конкурсу з визначення партнерів газотранспортної системи, що додається.

3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості:

разом з Міністерством закордонних справ у десятиденний строк повідомити іноземних операторів газотранспортної системи про проведення консультацій з метою підготовки рекомендацій та пропозицій до проекту умов конкурсу з визначення партнерів газотранспортної системи;

забезпечити разом з робочою групою проведення попередніх консультацій з іноземними операторами газотранспортної системи, які відповідають вимогам, визначеним частиною першою статті 21 Закону України "Про ринок природного газу", з метою підготовки рекомендацій та пропозицій до проекту умов конкурсу на залучення одного або декількох партнерів газотранспортної системи до публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України".

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 р. № 1005

СКЛАД
робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій щодо розроблення умов конкурсу з визначення партнерів газотранспортної системи

Віце-прем'єр-міністр України, голова робочої групи

Міністр енергетики та вугільної промисловості, заступник голови робочої групи

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Директор департаменту нафтогазового комплексу Міненерговугілля, секретар робочої групи

Державний секретар Мінекономрозвитку

Член наглядової ради ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Виконувач обов'язків Голови правління ПАТ "Магістральні газопроводи України" (за згодою)

Керівник служби Віце-прем'єр-міністра України

Радник Прем'єр-міністра України

Радник Віце-прем'єр-міністра України

Виконувач обов'язків Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (за згодою)

Член НКРЕКП (за згодою)

Представник Представництва Європейської Комісії в Україні (за згодою)

Представник Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою)

Представник Секретаріату Енергетичного Співтовариства (за згодою)

Представник консультанта з питань реструктуризації, послуги яких надаються ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 р. № 1005

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій щодо розроблення умов конкурсу з визначення партнерів газотранспортної системи

1. Робоча група з підготовки рекомендацій та пропозицій щодо розроблення умов конкурсу з визначення партнерів газотранспортної системи (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади із забезпечення підготовки рекомендацій та пропозицій до проекту рішень Кабінету Міністрів України щодо умов конкурсу з визначення партнерів газотранспортної системи, а також інших рішень щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та діяльності з його зберігання (закачування, відбору);

2) підготовка рекомендацій та пропозицій щодо:

розроблення умов конкурсу з визначення одного або декількох партнерів газотранспортної системи;

відокремлення діяльності з транспортування природного газу та діяльності з його зберігання (закачування, відбору).

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) бере участь у проведенні попередніх консультацій з іноземними операторами газотранспортної системи, які відповідають вимогам частини першої статті 21 Закону України "Про ринок природного газу", з метою підготовки пропозицій до проекту умов конкурсу з визначення одного або декількох партнерів газотранспортної системи;

2) розглядає попередню інформацію, подану іноземними операторами газотранспортної системи, здійснює її систематизацію та аналіз;

3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції до проекту умов конкурсу з визначення партнерів газотранспортної системи, а також інших рішень щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та діяльності з його зберігання (закачування, відбору);

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

5. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) у разі потреби утворювати робочі підгрупи за поданням голови робочої групи. При цьому склад таких робочих підгруп затверджується головою робочої групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, міжнародними організаціями.

7. Посадовий склад робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою робочої групи є Віце-прем'єр-міністр України.

Персональний склад робочої групи затверджує її голова.

8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

9. Засідання робочої групи веде її голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

10. На своїх засіданнях робоча група розробляє рекомендації та пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

Рекомендації та пропозиції вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи, а в разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рекомендації та пропозиції фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам робочої групи.

Член робочої групи, який не підтримує рекомендації та пропозиції, може викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Рекомендації та пропозиції робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Міненерговугілля.вгору