Про затвердження Порядку видачі дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 24.07.20061005
Документ 1005-2006-п, попередня редакція — Редакція від 19.06.2009, підстава - 582-2009-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 липня 2006 р. N 1005
Київ
Про затвердження Порядку
видачі дозволу на виготовлення
сухих виноматеріалів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 582 ( 582-2009-п ) від 10.06.2009 }

Відповідно до статті 6 Закону України "Про виноград та
виноградне вино" ( 2662-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок видачі дозволу на виготовлення сухих
виноматеріалів, що додається.
2. Міністерству аграрної політики за погодженням з Державним
комітетом з питань технічного регулювання та споживчої політики
привести у місячний строк ДСТУ 2366-94 "Виноград свіжий технічний.
Технічні умови" та ДСТУ 2164-93 "Вина виноградні. Терміни та
визначення" у відповідність із Законом України "Про виноград та
виноградне вино" ( 2662-15 ).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2006 р. N 1005
ПОРЯДОК
видачі дозволу на виготовлення
сухих виноматеріалів

1. Цей Порядок визначає механізм видачі в несприятливий для
визрівання винограду рік дозволу на виготовлення сухих
виноматеріалів (далі - дозвіл).
2. Суб'єкт, який має ліцензію на виробництво виноробної
продукції (далі - суб'єкт), подає не пізніше ніж за два тижні до
масового збору і переробки винограду Мінагрополітики для видачі
дозволу такі документи:
заяву про видачу дозволу із зазначенням повної назви суб'єкта
та за підписом його керівника;
довідку про стан визрівання винограду по сортах, яка
готується контрольно-виробничою лабораторією суб'єкта та
затверджується його керівником;
затверджений начальником управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації акт про обстеження виноградників, виданий
комісією, що утворюється у складі представників управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації, технологічної
служби, контрольно-виробничої лабораторії та агрономічної служби
суб'єкта.
Форму зазначених документів встановлює Мінагрополітики.
3. Мінагрополітики розглядає подані суб'єктом документи
протягом п'яти робочих днів після їх надходження та приймає
рішення про видачу або відмову у видачі дозволу, яке оформляється
наказом.
Мінагрополітики повідомляє суб'єкта про прийняте рішення
протягом трьох днів після реєстрації наказу.
У рішенні про відмову у видачі дозволу обов'язково
зазначаються підстави.
Підставами для відмови у видачі дозволу є: { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 582
( 582-2009-п ) від 10.06.2009 }
подання неповного пакета документів, передбачених пунктом 2
цього Порядку; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 582
( 582-2009-п ) від 10.06.2009 }
виявлення в поданих документах недостовірної інформації. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 582
( 582-2009-п ) від 10.06.2009 }
4. Дозвіл видається безоплатно та діє протягом сезону
переробки винограду.
5. Інформація про підсолоджування сухих виноматеріалів
обов'язково зазначається на контретикетці пляшки готового вина.
6. Підставою для анулювання дозволу є виготовлення зазначених
виноматеріалів в більшому обсязі, ніж передбачено у дозволі.
Дозвіл анулюється та вважається недійсним з моменту прийняття
Мінагрополітики рішення про його анулювання. { Порядок доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ N 582
( 582-2009-п ) від 10.06.2009 }вгору