Про Робочу групу з питань удосконалення законодавства про вибори
Указ Президента України; Склад колегіального органу від 02.11.20101004/2010
Документ 1004/2010, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2014, підстава - 701/2014

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 701/2014 ( 701/2014 ) від 02.09.2014 }
Про Робочу групу з питань
удосконалення законодавства про вибори
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1070/2010 ( 1070/2010 ) від 03.12.2010 }

З метою забезпечення додержання гарантованих Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) прав громадян вільно обирати і бути
обраними до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, приведення законодавства про вибори у
відповідність із загальновизнаними міжнародними демократичними
стандартами та прискорення його кодифікації, відповідно до пункту
28 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Робочу групу з питань удосконалення законодавства
про вибори (далі - Робоча група).
2. Призначити ЛАВРИНОВИЧА Олександра Володимировича -
Міністра юстиції України - керівником Робочої групи.
3. Затвердити персональний склад Робочої групи (додається).
Надати керівникові Робочої групи право вносити зміни до її
персонального складу, залучати до роботи в ній працівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій (за погодженням з їх керівниками),
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади
необхідні для роботи документи та матеріали.
4. Робочій групі підготувати за участю міжнародних експертів
і подати до 1 травня 2011 року законодавчі пропозиції щодо
комплексного та системного вдосконалення регулювання питань
проведення виборів в Україні.
5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 листопада 2010 року
N 1004/2010

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 2 листопада 2010 року N 1004/2010
СКЛАД
Робочої групи з питань удосконалення
законодавства про вибори

ЛАВРИНОВИЧ - Міністр юстиції України, Олександр Володимирович керівник Робочої групи
ГОНЧАРУК - заступник Глави Адміністрації Андрій Іванович Президента України
ДЕМИДКО - Радник Президента України Володимир Миколайович
ДЕМЧЕНКО - заступник Міністра закордонних Руслан Михайлович справ України
ЄМЕЛЬЯНОВА - перший заступник Міністра юстиції Інна Іванівна України
ЄРМОЛАЄВ - директор Національного інституту Андрій Васильович стратегічних досліджень
КЛЮЧКОВСЬКИЙ - заступник голови Комітету Юрій Богданович Верховної Ради України
з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування (за згодою)
КНЯЗЕВИЧ - народний депутат України (за згодою)
Руслан Петрович
КОПИЛЕНКО - директор Інституту законодавства Олександр Любимович Верховної Ради України,
член-кореспондент Національної
академії наук України, академік
Національної академії правових наук
України, доктор юридичних наук,
професор (за згодою)
ЛУКАШ - Перший заступник Глави Адміністрації
Олена Леонідівна Президента України - Представник
Президента України у Конституційному
Суді України, секретар Робочої групи
МАГЕРА - заступник Голови Центральної Андрій Йосипович виборчої комісії (за згодою)
МАЛЯРЕНКО - суддя Верховного Суду України Василь Тимофійович у відставці, Голова Верховного Суду
України у 2002-2004 роках,
член-кореспондент Національної
академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор
(за згодою)
МІЩЕНКО - голова Комітету Верховної Ради Сергій Григорович України з питань правової політики
(за згодою)
ОМЕЛЬЧЕНКО - голова Комітету Верховної Олександр Олександрович Ради України з питань державного
будівництва та місцевого
самоврядування (за згодою)
ОРЗІХ - завідувач кафедри конституційного Марко Пилипович права Національного університету
"Одеська юридична академія",
доктор юридичних наук, професор
(за згодою)
ОХЕНДОВСЬКИЙ - член Центральної виборчої Михайло Володимирович комісії (за згодою)
ПИЛИПЕНКО - народний депутат України Володимир Пилипович (за згодою)
ПИСАРЕНКО - народний депутат України (за згодою)
Валерій Володимирович
ПОРТНОВ - заступник Глави Адміністрації Андрій Володимирович Президента України - Керівник
Головного управління з питань
судової реформи та судоустрою
СКУБАШЕВСЬКИЙ - заступник Глави Адміністрації Станіслав Валеріанович Президента України - Керівник
Головного управління з питань
регіональної та кадрової політики
ТАЦІЙ - президент Національної академії Василь Якович правових наук України, ректор
Національної юридичної академії
України імені Ярослава Мудрого,
академік Національної академії
наук України, доктор юридичних
наук, професор (за згодою)
ШАПОВАЛ - Голова Центральної виборчої Володимир Миколайович комісії (за згодою)
ШЕЛЕСТОВ - член Центральної виборчої Олександр Миколайович комісії (за згодою)
ШЕМШУЧЕНКО - директор Інституту держави Юрій Сергійович і права імені В.М. Корецького
НАН України, доктор юридичних
наук, професор, академік
Національної академії наук України,
академік Національної академії
правових наук України,
іноземний член Російської академії
наук (за згодою).
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1070/2010 ( 1070/2010 ) від 03.12.2010 }
Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору