Документ 1004-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.09.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 вересня 2011 р. N 1004
Київ
Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для забезпечення житлом
воїнів-інтернаціоналістів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 223 ( 223-2011-п )
(Офіційний вісник України, 2011 р., N 18, ст. 760), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 2011 р. N 1004
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів
( 223-2011-п )

1. У пункті 1 слова "Державній службі з питань інвалідів та
ветеранів" виключити.
2. У пункті 2:
1) абзац перший викласти у такій редакції:
"2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики,
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - Державна служба з
питань інвалідів та ветеранів (відповідальний виконавець бюджетної
програми), міські, сільські та селищні ради, їх виконавчі
комітети, а також Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.";
2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого
змісту:
"Державна служба з питань інвалідів та ветеранів на підставі
пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій формує
списки осіб, яким надаватимуться квартири, та за дорученням
головного розпорядника бюджетних коштів розподіляє у порядку
черговості бюджетні кошти.".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим;
3) в абзаці третьому:
слова "Державною службою з питань інвалідів та ветеранів"
виключити;
слова і цифри "згідно із законодавством потребують поліпшення
житлових умов і станом на 1 січня 2011 р. перебувають на
квартирному обліку за місцем реєстрації" замінити словами і
цифрами "взяті на квартирний облік за місцем реєстрації до 1 січня
2011 р. та перебувають на ньому.";
4) абзац четвертий виключити.
3. Пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Розподіл та надання квартир воїнам-інтернаціоналістам
здійснюються відповідно до законодавства.
Квартири надаються виходячи з норми не більш як 21 кв. метр
загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 10 кв.
метрів на сім'ю.
Загальна площа однокімнатної квартири, яка надається одинокій
особі, не може перевищувати 50 кв. метрів.".
4. У пункті 5 слова "Державною службою з питань інвалідів та
ветеранів" виключити.
5. У пункті 6:
1) в абзаці першому слово "тендерних" замінити словом
"конкурсних";
2) абзац третій викласти у такій редакції:
"У зазначеному випадку громадяни вносять різницю вартості
житла на рахунок відповідної міської, сільської або селищної ради
чи їх виконавчого комітету, Київської або Севастопольської міської
держадміністрації, який призначений для зарахування до
спеціального фонду державного бюджету власних надходжень.".
6. Абзац другий пункту 7 після слова "облік" доповнити словом
"бюджетних".вгору