Документ 1004-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.09.2014, підстава - 1556-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014, ВВР,
2014, N 37-38, ст.2004 }
Про внесення зміни до Закону України
"Про вищу освіту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 2, ст.9 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У абзаці другому пункту 1 розділу XIV "Прикінцеві
положення" Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134) цифри "2003"
замінити цифрами "2005".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 2003 року
N 1004-IVвгору