Документ 1003-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2017 р. № 1003
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 165

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 165 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України” (Офіційний вісник України, 2017 p., № 27, ст. 782) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 27ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 р. № 1003

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 165

1. Назву та пункт 1 постанови після слів “позитивного іміджу України” доповнити словами “, забезпечення діяльності Українського інституту”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слів “позитивного іміджу України” доповнити словами “, забезпечення діяльності Українського інституту”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МЗС у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України” (далі - бюджетні кошти), для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України.”;

3) підпункт 2 пункту 4 викласти в такій редакції:

“2) забезпечення інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародних заходах, розміщення тимчасових експозицій, підготовки та демонстрації ознайомчих інформаційних матеріалів, проведення заходів культурної дипломатії, а також інформаційно-роз’яснювальних заходів (форумів, конференцій, експертних засідань за круглим столом, прес-заходів), які мають політико-іміджеве спрямування (оплата витрат на організацію заходів, у тому числі протокольних, виконання робіт та/або надання послуг, виготовлення супровідних інформаційних матеріалів, оренду приміщень, електронної апаратури, обладнання, меблів, оргтехніки, інвентарю, транспорту, придбання витратних матеріалів, канцелярських, господарських товарів тощо);”;

4) в абзаці першому пунктів 6 і 7 слова “Закордонні дипломатичні установи” замінити словами “Закордонна дипломатична установа”.вгору