Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 153
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.20111003
Документ 1003-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.02.2017, підстава - 92-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 вересня 2011 р. N 1003
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 92 ( 92-2017-п ) від 21.02.2017 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2011 р. N 153

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого
2011 р. N 153 ( 153-2011-п ) "Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що
включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції"
(Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 590, N 59, ст. 2370)
такі зміни:
у пункті 2 постанови ( 153-2011-п ) слово "вересня" замінити
словом "жовтня";
у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 153-2011-п ):
в абзаці третьому пункту 4 і підпункті 3 пункту 5 слово
"вересня" замінити словом "жовтня";
у пункті 11 після слова "облік" доповнити словом "бюджетних",
а слова "у порядку, встановленому Державною казначейською службою"
замінити словами "в установленому законодавством порядку".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вгору