Документ 1000-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.11.2015, підстава - 884-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2012 р. № 1000
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 884 від 28.10.2015}

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 р. № 900 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 75, ст. 2666, № 80, ст. 2820; 2011 р., № 11, ст. 486, № 28, ст. 1189), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2012 р. № 1000

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

1. Друге речення пункту 2 викласти в такій редакції: “Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління (департаменти) агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій.”.

2. У пункті 3:

1) в абзаці першому цифри “2011” замінити цифрами “2012”, а слова і цифри “у тому числі не менш як 300 корів” виключити;

2) абзац другий викласти в такій редакції:

“Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі за результатами конкурсу у розмірі до 50 відсотків фактично понесених витрат, але не більш як 30 тис. гривень у розрахунку на одну голову для великої рогатої худоби та 25 тис. гривень у розрахунку на одну свиноматку.”;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства.”.

3. У пункті 5:

1) абзац другий доповнити реченням такого змісту: “До складу конкурсних комісій включаються представники органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів Держфінінспекції, Держархбудінспекції.”;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

“Конкурсні комісії оприлюднюють у друкованих засобах масової інформації умови і строки проведення конкурсів.”.

4. У пункті 6:

1) в абзаці другому слова “(у двох примірниках)” виключити;

2) абзац сьомий виключити;

3) абзаци восьмий і дев’ятий викласти в такій редакції:

“копії платіжних документів про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, наданих послуг, обладнання, матеріалів та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на будівництво або реконструкцію, до яких додаються копії актів про виконані роботи, передбачені етапами будівництва, із зазначенням пускового комплексу, черги або об’єкта в цілому, актів надання послуг, видаткових накладних та інших документів, що підтверджують витрати, понесені на будівництво та реконструкцію об’єктів;

завірену в установленому порядку копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;”;

4) в абзаці дванадцятому цифри “2010” замінити цифрами “2011”;

5) в абзаці тринадцятому цифри “2011” замінити цифрами “2012”;

6) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Конкурсні комісії приймають зазначені документи щокварталу до 5 числа наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 грудня).

У разі встановлення комісією з питань надання часткового відшкодування вартості об’єктів невідповідності наданих документів цьому Порядку суб’єкту господарювання у п’ятиденний строк після прийняття рішення зазначеною комісією надсилається письмова відповідь із зазначенням причини невідповідності.”.

5. В абзаці шостому пункту 8 слово “сировини” замінити словами “сільськогосподарської продукції”.

6. У пункті 9 цифри “10” замінити цифрами “15”.

7. У пункті 11 слова “затвердженого Державним казначейством” замінити словами “затвердженого в установленому законодавством порядку”.

8. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

“Суб’єкти господарювання подають щороку до 20 січня (станом на 1 січня поточного року) протягом трьох років після одержання бюджетних коштів інформацію про діяльність таких об’єктів за формою, затвердженою Мінагрополітики.”.

9. У пункті 14:

1) в абзаці третьому слова “головним управлінням Державної казначейської служби” замінити словами “органам Казначейства”;

2) в абзаці четвертому цифри “10” замінити цифрами “15”.

10. У пункті 15 цифри “20” замінити цифрами “30”.

11. У тексті Порядку слова “Міністерство аграрної політики та продовольства” в усіх відмінках замінити словом “Мінагрополітики”.вгору