Документ 1000-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2012, підстава - 4651-VI


 
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
 
Про затвердження Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР
 
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1961, N 2 ст. 15 )

 
     Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:
 
     Стаття 1. Затвердити Кримінально-процесуальний кодекс Української РСР ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) і ввести його в дію з 1 квітня 1961 року.
 
     Стаття 2. Доручити Президії Верховної Ради Української РСР встановити порядок введення в дію Кримінально-процесуального кодексу Української РСР і затвердити перелік законодавчих актів Української РСР, які втрачають чинність у зв'язку з введенням Кримінально-процесуального кодексу Української РСР в дію.

 
 Голова Президії Верховної 
Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 28 грудня 1960 р.вгору