Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 08.02.1995100
Документ 100-95-п, перша редакція — Набрання чинності від 01.01.1995
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 лютого 1995 р. N 100
Київ
Про затвердження Порядку обчислення
середньої заробітної плати

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок обчислення середньої заробітної плати
(додається). Обчислення середньої заробітної плати для визначення розміру
відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я,
пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, провадиться
відповідно до Правил відшкодування власником підприємства,
установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди,
заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з
виконанням ним трудових обов'язків, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. N 472
( 472-93-п ), а для призначення пенсій - відповідно до Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ).
2. Установити, що чинність цієї постанови поширюється на
підприємства, установи і організації усіх форм власності.
Роз'яснення з питань обчислення середньої заробітної плати в усіх
випадках її збереження надаються Міністерством праці, а у разі
коли виплати за середньою заробітною платою провадяться з бюджету
або громадських фондів споживання, - за участю Міністерства
фінансів і відповідних фондів.
3. Визнати такими, що втратили чинність: пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня
1992 р. N 140 ( 140-92-п ) "Про додаткові заходи у зв'язку з
підвищенням заробітної плати" (ЗП України, 1992 р., N 3, ст.80); абзац другий пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 1993 р. N 974 ( 974-93-п ) "Про заходи у зв'язку з
підвищенням мінімального розміру заробітної плати"; абзац другий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 1994 р. N 720 ( 720-94-п ) "Про підвищення
заробітної плати на державних підприємствах, в установах і
організаціях".
4. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 1995 року.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1995 р. N 100
ПОРЯДОК
обчислення середньої заробітної плати
I. Загальні положення
1. Цей Порядок обчислення середньої заробітної плати
застосовується у випадках: а) надання працівникам щорічної та додаткової відпусток або
виплати їм компенсації за невикористану відпустку; б) надання працівникам, які навчаються без відриву від
виробництва, відпусток у зв'язку з навчанням; в) виконання працівниками державних і громадських обов'язків
у робочий час; г) переведення працівників на іншу легшу нижчеоплачувану
роботу за станом здоров'я; д) переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
до трьох років, на іншу легшу роботу; е) надання жінкам додаткових перерв для годування дитини; є) виплати вихідної допомоги, збереження середньої заробітної
плати вивільненим працівникам на встановлений чинним
законодавством період їх працевлаштування; ж) службових відряджень; з) вимушеного прогулу; и) направлення працівників на обстеження до медичних
закладів; і) звільнення працівників-донорів від роботи; ї) залучення працівників до виконання військових обов'язків; й) тимчасового переведення працівника у разі виробничої
потреби на іншу нижчеоплачувану роботу; к) забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю та допомогою по вагітності і родах; л) інших випадках, коли згідно з чинним законодавством
виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати.
II. Період, за яким обчислюється середня заробітна плата
2. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу
щорічної та додаткової відпусток або для виплати компенсації за
невикористану відпустку, відпусток у зв'язку з навчанням без
відриву від виробництва провадиться виходячи з виплат за останні
12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання
відпустки. Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі,
організації менше року, середня заробітна плата обчислюється
виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа
наступного місяця після оформлення на роботу до першого числа
місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація
за невикористану відпустку. У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати і
забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або
по вагітності і родах середньомісячна заробітна плата обчислюється
виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що
передують події, з якою пов'язана відповідна виплата. Працівникам,
які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше
двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється
виходячи з виплат за фактично відпрацьований час. Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не
працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат
за попередні два місяці роботи. Працівникам плаваючого складу суден флоту рибної
промисловості і працівникам, зайнятим на підприємствах із сезонним
характером виробництва, з урахуванням значного коливання протягом
року заробітної плати для забезпечення допомогою у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю, по вагітності і родах, в інших
випадках збереження середньої заробітної плати вона може
обчислюватись виходячи з виплат за 12 календарних місяців. Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством
або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався
заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового
періоду. Для працівників з відрядною оплатою праці у разі відсутності
оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць
розрахункового періоду він може замінюватись іншим місяцем, що
безпосередньо передує розрахунковому періоду.
III. Виплати, що включаються у розрахунок
середньої заробітної плати
3. При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках
її збереження та надання допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю, по вагітності і родах включаються: основна
заробітна плата; доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу
в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон
обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт
робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу
професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці;
керівництво бригадою, вислугу років та інші); виробничі премії та
премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і
теплової енергії; винагорода за підсумками річної роботи та
вислугу років тощо. Щомісячні премії включаються в заробіток того
місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю
на заробітну плату. Премії, які виплачуються за триваліший
проміжок часу, включаються в частині, що припадає на розрахунковий
період. Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за
вислугу років включається до середнього заробітку як 1/12
винагороди, визначеної за попередній календарний рік. Усі виплати включаються в розрахунок середньої заробітної
плати у тому розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум
відрахування на податки, стягнення аліментів тощо. При обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час
щорічної і додаткової відпусток, компенсації за невикористану
відпустку, відпусток у зв'язку з навчанням без відриву від
виробництва, крім зазначених вище виплат, до фактичного заробітку
включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається
середній заробіток (за час попередньої щорічної і додаткової
відпусток, виконання державних і громадських обов'язків,
службового відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю.
4. При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках
її збереження згідно з чинним законодавством, а також для
забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та
допомогою по вагітності і родах не враховуються: а) виплати за виконання окремих доручень (одноразового
характеру), що не входять в обов'язки працівника (за винятком
доплат за суміщення професій і посад, розширення зон
обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання
обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в
посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують
обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його
структурного підрозділу і не є штатними заступниками); б) одноразові виплати (компенсація за невикористану
відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які
виходять на пенсію, вихідна допомога тощо); в) компенсаційні виплати на відрядження і переведення
(добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні,
надбавки, що виплачуються замість добових); г) премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за
сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій,
за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання
брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і
здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин,
автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та
об'єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам
будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за
результати господарської діяльності); д) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях,
оглядах, конкурсах тощо; е) пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні
виплати; є) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів,
що сплачується за авторським договором; ж) вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших
засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних
засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування; з) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством
путівок до санаторіїв і будинків відпочинку; и) виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження,
за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську
роботу тощо; і) вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників
комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх
відшкодування; ї) заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком
працівників, для яких включення її до середнього заробітку
передбачено чинним законодавством); й) суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; к) доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями
трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно
підприємства. При обчисленні середньої заробітної плати за останні два
місяці, крім перелічених вище виплат, також не враховуються
виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток
працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків,
щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Якщо перед настанням тимчасової непрацездатності або в інших
випадках, коли нарахування проводяться виходячи із середньої
заробітної плати, працівник не мав заробітку, розрахунки
проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі
тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.
IV. Порядок розрахунку виплат у всіх випадках
збереження заробітної плати та для забезпечення
допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
5. Нарахування виплат у всіх випадках збереження середньої
заробітної плати та забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю провадиться виходячи з розміру середньоденної
(годинної) заробітної плати.
6. Нарахування виплат за час щорічної і додаткової відпусток
або компенсації за невикористану відпустку, що надається у робочих
днях, провадиться діленням сумарного заробітку за останні перед
наданням відпустки 12 місяців або за меншу, фактично відпрацьовану
кількість місяців (з першого по перше число), на відповідну
кількість місяців. Одержаний результат ділиться на 25,4
(середньомісячну кількість робочих днів за рік). Визначений таким
чином середньоденний заробіток перемножується на число днів
відпустки (робочі дні з урахуванням субот).
7. При наданні щорічних і додаткових відпусток у календарних
днях та за час відпусток у зв'язку з навчанням без відриву від
виробництва нарахування виплат провадиться шляхом ділення
сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців
або за менший фактично відпрацьований період на відповідну
кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду
(за винятком святкових і неробочих днів, встановлених
законодавством). Одержаний результат перемножується на число
календарних днів відпустки. Святкові і неробочі дні, які припадають на період відпустки і
не збігаються з недільними днями, у розрахунок тривалості
відпустки не включаються і не оплачуються. У тих випадках, коли святкові і неробочі дні збігаються з
недільними днями, ці дні оплачуються, а тривалість відпустки за
рахунок святкових і неробочих днів не збільшується.
8. Нарахування виплат, що обчислюються із середньої
заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом
множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих
днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством,
календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.
Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням
заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців
робочі (календарні) дні на число робочих днів (годин), а у
випадках, передбачених чинним законодавством, - на число
календарних днів за цей період.
9. Для нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю середньоденний заробіток визначається із
фактичної заробітної плати, що не перевищує подвійної тарифної
ставки, посадового окладу (крім надання допомоги у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю у випадках виробничого травматизму,
професійного захворювання, захворювання осіб, що постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС і віднесені до I та II категорії, надання
допомоги по вагітності і родах). Виходячи із середньоденного
заробітку, визначається допомога за один день залежно від
призначеного розміру допомоги у відсотках до заробітку. Загальна сума допомоги визначається шляхом множення суми
допомоги за один день на число робочих днів, а у випадках,
передбачених чинним законодавством, - на число календарних днів,
пропущених у періоді непрацездатності.
10. У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів
на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів
законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних
договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді,
протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, або
періоді тимчасової непрацездатності, відпустки по вагітності і
родах заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що
враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за
проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх
підвищення. Виходячи з відкоригованої таким чином заробітної плати у
розрахунковому періоді, за встановленим у пунктах 6, 7 і 8 розділу
IV порядком визначається середньоденний (годинний) заробіток. У
випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулось у
періоді, протягом якого за працівником зберігався середній
заробіток або надавалась допомога у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю (по вагітності і родах), за цим заробітком
здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів
збереження середньої заробітної плати або тимчасової
непрацездатності (відпустки по вагітності, родах) з дня підвищення
тарифних ставок (окладів). У разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові
у зв'язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу
вищеоплачувану роботу (посаду) тощо таке коригування середньої
заробітної плати не провадиться.вгору