Документ 100-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.02.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2018 р. № 100
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. № 18 і від 17 червня 2015 р. № 409

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. № 18 “Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 8, ст. 191; 2016 р., № 73, ст. 2454) і від 17 червня 2015 р. № 409 “Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 50, ст. 1609) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 100

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. № 18 і від 17 червня 2015 р. № 409

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. № 18:

1) у Положенні про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженому зазначеною постановою:

підпункт 3 пункту 3 виключити;

перше речення пункту 9 після слів “три місяці” доповнити словами “згідно з планом роботи Державної комісії, який затверджується її головою”;

2) додаток до постанови доповнити такою позицією:

“Президент Товариства Червоного Хреста України (за згодою)”.

2. У Типовому положенні про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 409:

1) підпункт 3 пункту 3 та підпункт 6 пункту 4 виключити;

2) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

“визначати функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).”;

3) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

“9. Комісія проводить засідання в разі потреби, але не менше одного разу на три місяці згідно з планом роботи комісії, який затверджується її головою. У разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, яка потребує вжиття невідкладних заходів, засідання комісії проводиться невідкладно.”.вгору