Документ 10/97-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава - 5460-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про порядок списання заборгованості вугледобувних
та вуглепереробних підприємств, які належать
до сфери управління центральних органів виконавчої
влади, що забезпечують формування та реалізують
державну політику у вугільно-промисловому комплексі,
що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України,
перед Державним бюджетом України і місцевими бюджетами
та державними цільовими фондами
{ Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41 }
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 10, ст.84 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41 }
{ У тексті Закону слова "Міністерства вугільної
промисловості України" замінено словами "які належать
до сфери управління центральних органів виконавчої
влади, що забезпечують формування та реалізують
державну політику у вугільно-промисловому комплексі"
згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

Цей Закон визначає порядок списання заборгованості збиткових
вугледобувних і вуглепереробних підприємств, які належать до сфери
управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують
формування та реалізують державну політику у вугільно-промисловому
комплексі, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України,
з метою скорочення видатків на ліквідацію таких підприємств.
Стаття 1. Заборгованість збиткових вугледобувних та
вуглепереробних підприємств, які належать до сфери управління
центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування
та реалізують державну політику у вугільно-промисловому комплексі,
які ліквідуються (далі - підприємств), по податках та зборах,
передбачених Податковим кодексом України ( 2755-17 ), інших
обов'язкових платежах до Державного бюджету України і по внесках
до державних цільових фондів (крім внесків до Пенсійного фонду
України), а також по нарахованих відповідно до законодавства
України та несплачених пені, фінансових санкціях на цю
заборгованість списується за станом на дату прийняття Кабінетом
Міністрів України рішення про ліквідацію таких підприємств з
урахуванням пасивів і активів цих підприємств. { Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

{ Частину другу статті 1 виключено на підставі Закону
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

Стаття 2. Заборгованість підприємств по внесках до Пенсійного
фонду України погашається у першочерговому порядку перед
задоволенням вимог інших кредиторів, у тому числі за рахунок
реалізації майна таких підприємств.
Задоволення вимог інших кредиторів здійснюється у порядку,
передбаченому законодавством України.
Стаття 3. Порядок ліквідації підприємств, на які поширюється
дія цього Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України
( 939-97-п ).
Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 січня 1997 року
N 10/97-ВРвгору