Документ 10/97-ВР, перша редакція — Прийняття від 17.01.1997
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про порядок списання заборгованості вугледобувних
та вуглепереробних підприємств Міністерства
вугільної промисловості України, що ліквідуються
за рішенням Кабінету Міністрів України, перед
Державним бюджетом України і місцевими бюджетами
та державними цільовими фондами
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 10, ст.84 )
Цей Закон визначає порядок списання заборгованості збиткових
вугледобувних і вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної
промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету
Міністрів України, з метою скорочення видатків на ліквідацію таких
підприємств.
Стаття 1. Заборгованість збиткових вугледобувних та
вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості
України, які ліквідуються (далі - підприємств), по податках,
зборах та інших обов'язкових платежах до Державного бюджету
України та по внесках до державних цільових фондів, передбачених
Законом України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (крім
внесків до Пенсійного фонду України), а також по нарахованих
відповідно до законодавства України та несплачених пені,
фінансових санкціях на цю заборгованість списується за станом на
дату прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про ліквідацію
таких підприємств з урахуванням пасивів і активів цих підприємств.
Рішення про списання заборгованості підприємств щодо сплати
місцевих податків і зборів, передбачених Законом України "Про
систему оподаткування", приймає відповідний орган місцевого
самоврядування.
Стаття 2. Заборгованість підприємств по внесках до Пенсійного
фонду України погашається у першочерговому порядку перед
задоволенням вимог інших кредиторів, у тому числі за рахунок
реалізації майна таких підприємств.
Задоволення вимог інших кредиторів здійснюється у порядку,
передбаченому законодавством України.
Стаття 3. Порядок ліквідації підприємств, на які поширюється
дія цього Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 січня 1997 року
N 10/97-ВРвгору