Документ 10/2010, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами України
працівників Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова,
м. Київ

За значний особистий внесок у розвиток вищої освіти в
Україні, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну
плідну наукову і педагогічну діяльність та з нагоди 175-річчя
Університету п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня
ШКІЛЯ - почесного ректора, завідувача Миколу Івановича кафедри математичного аналізу
та диференціальних рівнянь,
доктора фізико-математичних наук,
академіка АПН України
Нагородити орденом "За заслуги" I ступеня
АНДРУЩЕНКА - ректора, доктора філософських наук,
Віктора Петровича академіка АПН України,
члена-кореспондента НАН України
Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня
ЄВТУХА - директора Інституту соціології, Володимира Борисовича психології та управління, доктора
історичних наук,
члена-кореспондента НАН України
СИНЬОВА - директора Інституту корекційної Віктора Миколайовича педагогіки та психології, доктора
педагогічних наук, академіка
АПН України
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
БЕХА - першого проректора, доктора Володимира Павловича філософських наук, професора
БОНДАРЯ - директора Інституту педагогіки Володимира Івановича і психології, доктора педагогічних
наук, академіка АПН України
ВОЛИНКУ - проректора з наукової роботи, Григорія Івановича доктора філософських наук,
професора
ГОНЧАРОВА - директора Інституту іноземної Володимира Івановича філології, завідувача кафедри
російської мови, кандидата
філологічних наук, професора
ГОРБАЧУКА - завідувача кафедри методології Івана Тихоновича та методики навчання
фізико-математичних дисциплін вищої
школи Фізико-математичного
інституту, кандидата
фізико-математичних наук, професора
ДРОБОТА - директора Інституту філософської Івана Івановича освіти і науки, доктора історичних
наук, професора
ПАДАЛКУ - проректора, доктора педагогічних Олега Семеновича наук, професора
ПОКАСЯ - директора Інституту Віталія Петровича природничо-географічної освіти
та екології, завідувача кафедри
педагогіки та психології,
кандидата педагогічних
наук, професора
СУШКА - директора Інституту історичної Олександра Олександровича освіти, доктора історичних наук,
професора
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
БОРИСОВУ - професора кафедри менеджменту Зою Назарівну та інноваційних технологій
дошкільної освіти Інституту
розвитку дитини, доктора
педагогічних наук, професора
ПЛЮЩ - завідувача кафедри української Марію Яківну мови Інституту української
філології, доктора філологічних
наук, професора
Нагородити медаллю "За працю і звитягу"
ЖИЖКО - професора кафедри управління Тетяну Анатоліївну та євроінтеграції Інституту
соціології, психології
і управління, кандидата
педагогічних наук
ОЛЬШЕВСЬКОГО - майстра виробничого навчання Олександра Івановича кафедри загально-технічних
дисциплін Інституту
гуманітарно-технічної освіти
ЯРОСЛАВСЬКУ - головного бухгалтера Лідію Петрівну
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
ПРАЦЬОВИТОМУ - директорові Фізико-математичного Миколі Вікторовичу інституту, доктору
фізико-математичних
наук, професорові
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
САВЕНКОВІЙ - директорові наукової бібліотеки, Людмилі Василівні кандидату педагогічних наук
ТИМОШЕНКУ - завідувачеві навчальної Василю Тимофійовичу фотолабораторії кафедри
інформаційних систем і технологій
Інституту гуманітарно-технічної
освіти
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"
ВИСОЦЬКОМУ - директорові Інституту української
Анатолію Васильовичу філології, кандидату філологічних
наук, професорові
ДОНЧЕНКО - завідувачеві кафедри методики Тамарі Кузьмівні викладання української мови
та літератури Інституту української
філології, доктору педагогічних
наук, професорові
КУДІНУ - проректорові, доктору Анатолію Петровичу фізико-математичних наук,
професорові
ЛИСЯНСЬКІЙ - професорові кафедри психології Таїсі Миколаївні Інституту філософської освіти
і науки, кандидату психологічних
наук
ШЕРЕМЕТ - завідувачеві кафедри логопедії, Марії Купріянівні першому заступнику директора
Інституту колекційної педагогіки
та психології, докторові
педагогічних наук, професору
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
І СПОРТУ УКРАЇНИ"
ПОХОЛЕНЧУКУ - завідувачеві кафедри фізичного Юрію Тимофійовичу виховання і спорту Інституту
фізичного виховання і спорту,
доктору педагогічних наук,
професорові
"ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ"
ВЕРЕСУ - головному інженерові. Віктору Івановичу

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 січня 2010 року
N 10/2010вгору