Про об'єднання підприємств вугільної промисловості
Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.199310-93
Документ 10-93, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 436-IV

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про об'єднання підприємств вугільної
промисловості

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 13, ст.116 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, ст.144 )

З метою створення умов для безперебійного постачання палива
народному господарству і населенню Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що державні підприємства вугільної
промисловості, які входять до сфери управління Державного комітету
України по вугільній промисловості і забезпечують безперервний
технологічний процес видобутку, переробки і транспортування
вугільної продукції, здійснюють будівництво і експлуатацію
об'єктів вугільної промисловості та її соціальної сфери, входять
до складу виробничих об'єднань (комбінатів, трестів) вугільної
промисловості, що створюються і ліквідуються цим Комітетом за
погодженням з Антимонопольним комітетом України, і можуть вийти
із складу зазначених об'єднань тільки за згодою Державного
комітету України по вугільній промисловості. Зазначені
підприємства є юридичними особами, на які поширюється дія Закону
України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ). Об'єднання (комбінат, трест) функціонує як єдина господарська
структура і має права юридичної особи. Статут і склад такого об'єднання (комбінату, тресту)
затверджується Державним комітетом України по вугільній
промисловості за погодженням з Міністерством економіки України і
Антимонопольним комітетом України. Усі інші державні та недержавні підприємства вугільної
промисловості створюють об'єднання відповідно до статті 3 Закону
України "Про підприємства в Україні".
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 436-IV
( 436-15 ) від 16.01.2003 )
3. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 21 січня 1993 року
N 10-93
Опубліковано: "Урядовий кур'єр", 4 лютого 1993 рокувгору