Документ 10-86-п, поточна редакція — Редакція від 12.05.1989, підстава - 132-89-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
П О С Т А Н О В А
від 14 січня 1986 р. N 10
Київ
Про республіканське соціалістичне змагання областей
і міста Києва за досягнення кращих показників у
винахідницькій і раціоналізаторській роботі
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради
Міністрів УРСР
N 132 ( 132-89-п ) від 12.05.89 )

Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська
рада професійних спілок п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Прийняти пропозицію Української республіканської ради
Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів (ВТВР) про
організацію республіканського соціалістичного змагання областей і
міста Києва за досягнення кращих показників у винахідницькій і
раціоналізаторській роботі.
2. Заснувати для нагородження областей і міста Києва -
переможців республіканського соціалістичного змагання за
досягнення кращих показників у винахідницькій і
раціоналізаторській роботі три перехідних Червоних прапори Ради
Міністрів УРСР і Укрпрофради з грошовими преміями в розмірах
згідно з додатком N 1.
Виплата грошових премій провадиться за рахунок коштів
Укрпрофради і Української республіканської ради ВТВР.
3. Затвердити Умови республіканського соціалістичного
змагання областей і міста Києва за досягнення кращих показників у
винахідницькій і раціоналізаторській роботі (додаються).
4. Підбиття підсумків республіканського соціалістичного
змагання та присудження перехідних Червоних прапорів провадяться
Радою Міністрів УРСР і Укрпрофрадою за результатами роботи за рік.
( На часткову зміну пункту 4 встановити, що на преміювання
колективів підприємств і організацій, винахідників,
раціоналізаторів і активістів первинних організацій Всесоюзного
товариства винахідників і раціоналізаторів спрямовується не менше
70 процентів грошової премії, яка присуджується області, місту
Києву згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-89-п ) від 12.05.89 )
5. Затвердити опис перехідного Червоного прапора Ради
Міністрів УРСР і Укрпрофради згідно з додатком N 2.
6. Міністерству легкої промисловості УРСР виготовити в
1986 році на замовлення Української республіканської ради ВТВР
перехідні Червоні прапори Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради за
затвердженим цією постановою описом.

Голова Ради Міністрів Української РСР О.ЛЯШКО
Голова Української республіканської ради професійних спілок В.СОЛОГУБ
Інд. 25

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради
від 14 січня 1986 р. N 10
РОЗМІРИ ГРОШОВИХ ПРЕМІЙ
для областей і міста Києва - переможців у
республіканському соціалістичному змаганні за
досягнення кращих показників у винахідницькій
і раціоналізаторській роботі
------------------------------------------------------------------ Групи областей | Розмір премії (крб.) ------------------------------------------------------------------ I група 8000
II група 6000
III група 4000 ------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради
від 14 січня 1986 р. N 10
УМОВИ
республіканського соціалістичного змагання областей
і міста Києва за досягнення кращих показників у
винахідницькій і раціоналізаторській роботі

З метою дальшого піднесення творчої активності трудящих у
підвищенні технічного рівня і ефективності виробництва, виконанні
встановленого ЦК Компартії України завдання - на кінець
дванадцятої п'ятирічки довести річний економічний ефект від
впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій до
1,8-2 млрд. крб. Рада Міністрів УРСР і Укрпрофрада оголошують такі
умови республіканського соціалістичного змагання областей і міста
Києва за досягнення кращих показників у винахідницькій і
раціоналізаторській роботі:
1. Переможцями у республіканському соціалістичному змаганні
вважатимуться області і місто Київ, які виконають встановлені
завдання і соціалістичні зобов'язання по одержанню економії від
впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій та
доб'ються кращих результатів по таких показниках:
число авторів, що подали пропозиції, - всього і на 100
працюючих;
кількість використаних винаходів - всього і на 10 тисяч
працюючих;
кількість використаних раціоналізаторських пропозицій -
всього і на 100 працюючих;
сума економії від використання винаходів і
раціоналізаторських пропозицій на 100 працюючих;
кількість раціоналізаторських пропозицій, підготовлених для
використання;
використано раціоналізаторських пропозицій (у процентах від
прийнятих);
використання коштів, виділених на розвиток винахідницької і
раціоналізаторської роботи.
При підбитті підсумків враховується виконання областю, містом
показників плану економічного і соціального розвитку по
продуктивності праці, науці та техніці, а також завдань по
економії матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів.
2. Підбиття підсумків і визначення переможців провадяться по
трьох групах областей:
I група - Ворошиловградська, Дніпропетровська, Донецька,
Запорізька, м. Київ, Кіровоградська, Миколаївська, Харківська,
Херсонська;
II група - Волинська, Житомирська, Івано-Франківська,
Київська, Кримська (включаючи м. Севастополь), Львівська, Одеська,
Ровенська, Сумська;
III група - Вінницька, Закарпатська, Полтавська,
Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.
Для нагородження переможців у змаганні для кожної групи
засновано перехідний Червоний прапор Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради з грошовою премією.
3. Матеріали для підбиття підсумків змагання подаються
облвиконкомами, Київським міськвиконкомом разом з облпрофрадами,
Київською міськпрофрадою Українській республіканській раді ВТВР до
10 квітня наступного за звітним року за формою, визначеною
Українською республіканською радою ВТВР за погодженням з ЦСУ УРСР.
Українська республіканська рада ВТВР узагальнює вказані
матеріали і не пізніше 25 квітня наступного за звітним року подає
Раді Міністрів УРСР і Укрпрофраді пропозиції для підбиття
підсумків соціалістичного змагання.
4. З грошової премії, що присуджується області, місту Києву,
не менше 85 процентів спрямовується за рішенням
обл(міськ)виконкому, погодженим з відповідною обл(міськ)профрадою,
на преміювання колективів підприємств і організацій, винахідників,
раціоналізаторів і активістів первинних організацій ВТВР. Решта
грошової премії використовується на преміювання працівників
партійних, радянських, профспілкових, комсомольських та інших
громадських організацій, які брали активну участь у поліпшенні
винахідницької і раціоналізаторської роботи, сприяли впровадженню
винаходів і раціоналізаторських пропозицій в народне господарство.

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради
від 14 січня 1986 р. N 10
ОПИС
перехідного Червоного прапора Ради Міністрів
Української РСР і Української республіканської
ради професійних спілок для нагородження
областей і міста Києва - переможців у
республіканському соціалістичному змаганні
за досягнення кращих показників у
винахідницькій і раціоналізаторській
роботі

Перехідний Червоний прапор являє собою прямокутне полотнище
розміром 175 х 135 сантиметрів з червоного бархату, обшите з трьох
боків золотистою бахромою завширшки 9 сантиметрів.
Лицьовий бік полотнища прапора
Посередині - зображення В.І. Леніна. Над зображенням напис:
Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Нижче зображення напис: Під
прапором марксизму-ленінізму, під керівництвом Комуністичної
партії - вперед, до перемоги комунізму!
Зворотний бік полотнища прапора
Зверху на все полотнище напис: Рада Міністрів Української РСР
і Українська республіканська рада професійних спілок.
Нижче напису, посередині - зображення Державного герба
Української РСР. Нижче герба напис: Переможцю в республіканському
соціалістичному змаганні за досягнення кращих показників у
винахідницькій і раціоналізаторській роботі.
Написи на прапорі вишиті золотистими нитками або зроблені із
золотистої тасьми.
Прапор оздоблений шнуром із золотистої тканини з двома
китицями (довжина шнура з китицями - 290 сантиметрів); древко має
металевий наконечник.вгору