Документ 10-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 січня 2012 р. N 10
Київ
Про підвищення оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у штатному розписі встановлюються з
1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2012 р. посадові
оклади (тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:
1 тарифного розряду - 1073, 1094, 1102, 1118 і 1134 гривні;
2 тарифного розряду - 1078, 1099, 1107, 1123 і 1139 гривень;
3 тарифного розряду - 1088, 1109, 1117, 1133 і 1149 гривень;
4 тарифного розряду - 1098, 1119, 1127, 1143 і 1159 гривень;
5 тарифного розряду - 1108, 1129, 1137, 1153 і 1169 гривень.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2005 р., N 34, ст. 2064;
2008 р., N 100, ст. 3308; 2010 р., N 35, ст. 1210, N 50, ст. 1631,
N 72, ст. 2573, N 88, ст. 3096, N 101, ст. 3629; 2011 р., N 24,
ст. 975, N 38, ст. 1558) і від 25 жовтня 2008 р. N 939
( 939-2008-п ) "Питання оплати праці працівників установ, закладів
та організацій бюджетної сфери" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 82, ст. 2764, N 100, ст. 3308; 2010 р., N 35, ст. 1210,
N 101, ст. 3629) зміни, що додаються.
3. Міністерству соціальної політики, Міністерству фінансів,
Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти і науки, молоді
та спорту, Міністерству культури за участю професійних спілок
бюджетної сфери щокварталу розглядати результати виконання
зведеного бюджету України за попередній квартал та вносити
пропозиції щодо підвищення заробітної плати у бюджетній сфері, у
тому числі для державних службовців, зменшення грошового розриву
між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1 тарифного
розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою за
наявності можливостей зведеного бюджету України.
4. Міністерству соціальної політики забезпечити до 1 травня
2012 р. проведення консультацій, а до 1 серпня 2012 р. завершення
переговорів з професійними спілками бюджетної сфери щодо
встановлення у 2013 році розмірів посадового окладу (тарифної
ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та
посадових окладів працівників бюджетної сфери, яким посадові
оклади визначаються окремими рішеннями Кабінету Міністрів України,
у тому числі державних службовців, з метою поступового наближення
розмірів посадових окладів до законодавчо гарантованого рівня.
5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести власні нормативно-правові акти з питань оплати
праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до
сфери їх управління, у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2012 р. N 10
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п )
і від 25 жовтня 2008 р. N 939 ( 939-2008-п )

1. Абзац другий примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п )
викласти в такій редакції:
"У 2012 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються
виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника
1 тарифного розряду з 1 січня - 773 гривні, з 1 квітня -
794 гривні, з 1 липня - 802 гривні, з 1 вересня - 807 гривень, з
1 жовтня - 823 гривні, з 1 грудня - 839 гривень.".
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
25 жовтня 2008 р. N 939 ( 939-2008-п ) слова і цифри "змінюються у
2011 році" замінити словами і цифрами "змінюються у 2012 році".вгору