Про Голову Верховної Ради України
Постанова Верховної Ради України від 28.05.200210-IV
Документ 10-IV, поточна редакція — Прийняття від 28.05.2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Голову Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 24, ст.169 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Обрати народного депутата України Литвина Володимира
Михайловича Головою Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 28 травня 2002 року
N 10-IVвгору