Про політичне, соціально-економічне та екологічне становище України
Постанова Верховної Ради Української РСР від 29.05.199010-XII
Документ 10-XII, поточна редакція — Прийняття від 29.05.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про політичне, соціально-економічне та
екологічне становище України
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 25, ст. 395 )

Обговоривши доповідь Голови Ради Міністрів УРСР
тов. Масола В.А. "Про політичне, соціально-економічне
та екологічне становище України", Верховна Рада Української
Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Доповідь Ради Міністрів Української РСР взяти до відома.
Відзначити, що в ній не дано оцінки складному політичному
становищу в республіці.
Соціально-економічне становище в республіці є кризовим,
екологічна обстановка в більшості регіонів перебуває в
загрозливому стані, а в деяких - катастрофічна. Незадовільно
здійснюються заходи по ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС. Погіршується ситуація в соціальній сфері,
особливо на споживчому ринку.
Рада Міністрів Української РСР у своїй практичній діяльності
не домоглася реалізації планів соціально-економічного розвитку,
республіканських цільових комплексних програм, заходів,
спрямованих на оздоровлення економічного і фінансового стану,
прискореного розвитку галузей, від яких безпосередньо залежить
підвищення добробуту населення України. Багато життєво важливих
для республіки питань не знайшли позитивного вирішення в умовах
централізованої планової економіки та відсутності реального
державного суверенітету України.
2. Доручити новоутвореній Раді Міністрів Української РСР
підготувати програму майбутньої діяльності, яка б в умовах
політичної і економічної самостійності республіки, переходу до
регульованої ринкової економіки забезпечила пріоритетний розвиток
соціальної інфраструктури, налагодження взаємовигідного
еквівалентного обміну результатами праці між республіками,
соціальну, політико-правову захищеність та свободу віросповідання
громадян. Активно впроваджувати різні форми організації
виробництва і власності, рішуче позбавлятися
командно-адміністративних методів управління.
При розробці програми врахувати пропозиції та зауваження
народних депутатів УРСР, висловлені при обговоренні доповіді Уряду
республіки.

Голова Верховної Ради Української РСР В.ІВАШКО
м. Київ, 29 травня 1990 року
N 10-XIIвгору