Про внесення змін до деяких Указів Президента України
Decree of the President of Ukraine on January 4, 20031/2003
Document 1/2003, invalid, current version — Loss of force on April 19, 2010, on the basis - 480/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 480/2010 ( 480/2010 ) від 02.04.2010 }
Про внесення змін до деяких Указів Президента України

Внести до Указів Президента України такі зміни:
1. Частину другу статті 1 Указу Президента України від
11 лютого 2000 року N 208 ( 208/2000 ) "Про підвищення
ефективності системи державної служби" викласти у такій редакції:
"Установити, що до складу Ради за посадою входять: Глава
Адміністрації Президента України - голова Ради; Державний секретар
Кабінету Міністрів України - заступник голови Ради; Начальник
Головного управління державної служби України - заступник голови
Ради; Міністр юстиції України; Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України; Міністр праці та соціальної
політики України; Міністр освіти і науки України; Керівник Апарату
Верховної Ради України; Державний секретар Міністерства фінансів
України; ректор Української Академії державного управління при
Президентові України; голова Фонду сприяння місцевому
самоврядуванню України; заступник Глави Адміністрації Президента
України - Керівник Головного управління організаційно-кадрової
політики та взаємодії з регіонами Адміністрації Президента
України; Голова Національного банку України; директор Департаменту
кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету
Міністрів України, а також по одному представнику Верховного Суду
України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури
України, представники місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, науковці".
2. На часткову зміну Указу Президента України від 21 березня
2000 року N 473 ( 473/2000 ) "Про Координаційну раду з питань
державної служби при Президентові України":
а) затвердити новий персональний склад Координаційної ради з
питань державної служби при Президентові України (додається);
б) у Положенні про Координаційну раду з питань державної
служби при Президентові України, затвердженому цим Указом:
у пункті 7 слова "Урядовий Секретар" замінити словами
"Державний секретар Кабінету Міністрів України";
в абзаці першому пункту 10 слова "Головним управлінням
організаційно-кадрової роботи та взаємодії з регіонами
Адміністрації Президента України" замінити словами "Головним
управлінням організаційно-кадрової політики та взаємодії з
регіонами Адміністрації Президента України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 січня 2003 року
N 1/2003

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 січня 2003 року N 1/2003
СКЛАД
Координаційної ради з питань державної служби
при Президентові України
МЕДВЕДЧУК - Глава Адміністрації Президента Віктор Володимирович України, голова Ради
ЛЕЛІКОВ - Начальник Головного управління Геннадій Іванович державної служби України, заступник
голови Ради
ЯЦУБА - Державний секретар Кабінету Володимир Григорович Міністрів України, заступник голови
Ради
АВЕР'ЯНОВ - завідувач відділу Інституту держави
Вадим Борисович і права імені В.М. Корецького НАН
України
БЛИЗНЮК - голова Донецької обласної державної
Анатолій Михайлович адміністрації
ВИНОКУРОВ - перший заступник Генерального Сергій Маркіянович прокурора України (за згодою)
ВОЙТЕНКО - голова Житомирської обласної ради Архип Борисович (за згодою)
ГРИНЕВЕЦЬКИЙ - голова Одеської обласної державної
Сергій Рафаїлович адміністрації
ЗАЙЧУК - Керівник Апарату Верховної Ради Валентин Олександрович України
ІВАЩЕНКО - суддя Конституційного Суду України
Володимир Іванович (за згодою)
ІЩЕНКО - заступник Глави Адміністрації Олексій Максимович Президента України - Керівник
Головного управління організаційно-
кадрової політики та взаємодії з
регіонами Адміністрації Президента
України
КРЕМЕНЬ - Міністр освіти і науки України Василь Григорович
ЛАВРИНОВИЧ - Міністр юстиції України Олександр Володимирович
ЛУГОВИЙ - ректор Української Академії Володимир Іларіонович державного управління при
Президентові України
МАКСЮТА - Державний секретар Міністерства Анатолій Аркадійович фінансів України
ОМЕЛЬЧЕНКО - Київський міський голова Олександр Олександрович (за згодою)
ОСЕЛЕДЕЦЬ - директор Департаменту кадрового Юрій Іванович забезпечення та персоналу
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
ПАПІЄВ - Міністр праці та соціальної політики
Михайло Миколайович України
ПУХТИНСЬКИЙ - голова Фонду сприяння місцевому Микола Олександрович самоврядуванню України
СТЕФАНЮК - перший заступник Голови Верховного
Володимир Сергійович Суду України (за згодою)
ТАЦІЙ - ректор Національної юридичної Василь Якович академії України імені Ярослава
Мудрого, президент Академії правових
наук України
ТІГІПКО - Голова Національного банку України
Сергій Леонідович (за згодою)
ФЕДОРУК - Чернівецький міський голова (за Микола Трохимович згодою)
ХОРОШКОВСЬКИЙ - Міністр економіки та з питань Валерій Іванович європейської інтеграції України
ШПАК - перший віце-президент - головний Анатолій Петрович вчений секретар Національної
академії наук України.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКon top