Документ 076_657, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 12.09.1996, підстава - 359/96-ВР
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 12.11.1996. Подивитися в історії? )


Договір
про дружні відносини і співробітництво між
Україною і Федеративною Республікою Бразилія
( Договір ратифіковано Законом N 359/96-ВР від 12.09.96 )

Дата підписання: 25.10.1995 дата затвердження Україною: 12.09.1996 Дата набрання чинності для України: 12.11.1996
Україна і Федеративна Республіка Бразилія (далі "Договірні
Сторони"), бажаючи розширювати і зміцнювати відносини дружби і
співробітництва на принципах суверенної рівності та взаємної
поваги, бажаючи підняти відносини між ними на якісно новий рівень, керуючись цілями і принципами Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ), виходячи з концепції примату міжнародного права і
загальнолюдських цінностей, підтверджуючи, що дотримання основних прав і свобод людини є
невід'ємною умовою зміцнення міжнародного миру і безпеки, домовилися про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони розвиватимуть відносини між собою як дружні
держави, керуючись принципами суверенної рівності, незастосування
сили чи погрози силою, мирного вирішення спорів, невтручання у
внутрішні справи, поваги до національних меншин, права народів на
самовизначення, виконання міжнародних зобов'язань, а також у дусі
партнерства і співробітництва.
Стаття 2
Договірні Сторони координують свої зусилля з метою
підтримання та зміцнення миру в усьому світі, нерозповсюдження та
заборони зброї масового знищення, досягнення загального і повного
роззброєння, що охоплює як ядерні, так і звичайні види озброєння,
під міжнародним контролем відповідно до національних законодавств
та міжнародних зобов'язань у цій сфері.
Стаття 3
Договірні Сторони розвиватимуть взаємовигідне і всебічне
співробітництво в галузі торгівлі, економіки, науки і технологій,
культури, освіти, охорони здоров'я, засобів масової інформації,
туризму і спорту на основі принципів рівності та взаємної
зацікавленості.
Стаття 4
1. Договірні Сторони сприятимуть, у відповідності з
внутрішнім законодавством та виходячи з міжнародних зобов'язань,
створенню договірно-правової бази, що стимулюватиме розвиток
торгівлі та інших видів економічного співробітництва між двома
країнами, включаючи заохочення та взаємний захист інвестицій. 2. Вони всіляко сприятимуть встановленню комерційних
контактів між державами та приватними підприємствами, а також
різних форм співробітництва між підприємствами, організаціями та
торговельними фірмами двох держав.
Стаття 5
Договірні Сторони співпрацюватимуть, на основі взаємної
зацікавленості та виходячи з відповідних норм міжнародного права,
в галузі охорони навколишнього середовища, використання екологічно
чистих технологій при розробці природних ресурсів.
Стаття 6
Договірні Сторони, намагаючись забезпечити необхідні умови
для зближення та дружби між народами двох країн, всіляко
сприятимуть розширенню контактів як між громадянами, так і по
лінії державних і приватних організацій, профспілок, асоціацій,
навчальних і культурних закладів, науково-дослідних інститутів,
засобів масової інформації, молодіжних і спортивних організацій
двох держав.
Стаття 7
Договірні Сторони сприятимуть розвиткові культурних і
просвітніх зв'язків між громадянами Бразилії українського
походження і Україною.
Стаття 8
1. Договірні Сторони здійснюватимуть обмін досвідом та
співпрацюватимуть у справі боротьби з організованою злочинністю,
міжнародним тероризмом, з незаконною торгівлею наркотиками та
психотропними речовинами, контрабандою усіх видів, включно з
незаконним перевезенням через кордони культурних цінностей, у
рамках міжнародного співробітництва в цих галузях. 2. Сторони, прагнутимуть укласти необхідні угоди щодо
взаємної правової допомоги в цивільних і кримінальних справах.
Стаття 9
Договірні Сторони вирішуватимуть спори, пов'язані з
тлумаченням чи застосуванням цього Договору, шляхом прямих
переговорів, консультацій, процедури встановлення фактів та
процедури примирення.
Стаття 10
1. Цей Договір підлягає ратифікації відповідно до
внутрішньодержавних процедур кожної із Сторін і набирає чинності в
день обміну ратифікаційними грамотами. 2. Договір укладається строком на 10 років. Його дія потім
автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди,
якщо жодна із Договірних Сторін письмово і через дипломатичні
канали не повідомить другу Сторону про своє бажання не подовжувати
його дію не менш, ніж за один рік до закінчення строку дії
Договору.
Стаття 11
Цей Договір буде зареєстрований в Секретаріаті ООН відповідно
до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
Вчинено в м.Бразиліа 25 жовтня 1995 року в двох примірниках,
кожний українською, португальською та англійською мовами, причому
всі тексти є автентичними. У випадку розбіжностей перевага
надається англійському тексту.
За Україну За Федеративну Республіку
Бразилія
(підпис) (підпис)вгору